Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

  • Baltijos taryba. Rytoj, antradienį, Vilniuje vyks Baltijos šalių profesinių sąjungų konfederacijų tarybos susitikimas. Šiemet tarp svarbiausių temų – Direktyvos dėl minimalios algos perkėlimas į nacionalinę teisę ir iššūkiai, su kuriais susiduriama; įvairių lygių socialinio dialogo stiprinimas; būtinybė kovoti su profesinių sąjungų teisių pažeidimais bei bendrų pozicijų derinimas dėl klausimų, sprendžiamų tarptautinėse profesinių sąjungų organizacijose. Daugiau – čia (liet.).

 

  • Bendradarbiavimas. Rugsėjo 7-8 d. Stokholme įvyko Švedijos ir Baltijos šalių profesinių sąjungų atstovų susitikimas. Jo tikslas – aptarti bendrus Švedijos ir Baltijos šalių profsąjungų interesus ir galimus bendradarbiavimo būdus. Daugiau – čia (liet.).

 

  • Augimas. Abstraktus ekonomikos augimas, nors ir yra svarbus, tačiau nėra tinkamas tikslas ar misija, į kurį vyriausybės turėtų orientuotis formuodamos savo politiką. Vyriausybės pirma turėtų susikoncentruoti į ekonomikos kryptį. Galų gale, kam naudingas didelis augimo tempas, jei, norint to pasiekti, reikia dirbti prastomis darbo sąlygomis arba toleruoti besiplečiančią iškastinio kuro pramonę? Visą garsios ekonomistės Mazuccato straipsnį galite skaityti čia (liet.).

 

  • Solidarumas. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija prie Prancūzijos ambasados surengė solidarumo akciją su Prancūzijos profesinėmis sąjungomis. Po masinių protesto akcijų prieš Prancūzijos vyriausybės pensijų reformą areštuoti ir apkaltinti šios šalies didžiausio energetikus ir kalnakasius vienijančio profesinių sąjungų centro FNME-CGT lyderiai. Daugiau – čia (liet.).

 

  • Jaunimas. Rugpjūčio 25-27 d. Rygoje, Latvijoje, įvyko tradicinis Baltijos šalių profesinių sąjungų jaunimo forumas. Šiemet pagrindine tema pasirinkta jaunų žmonių darbinio gyvenimo kokybė. Daugiau – čia (liet.).

 

  • Nelygybė. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) atliko tyrimą ir suskaičiavo, kad dividendai Europoje auga 13 kartų greičiau nei darbuotojų atlyginimai. Nepaisant daug kam sunkiai pakeliamo ekonominio sunkmečio, verslo pelnai išaugo, o tai paskatino infliaciją. Daugiau – čia (angl.).

 

  • Skaidrūs atlyginimai. Susitiko Europos profesinių sąjungų konfederacijos darbo grupė, skirta svarstyti klausimus dėl ES direktyvos 2023/970, kuria nustatomi darbo užmokesčio skaidrumo ir vienodo apmokėjimo už lygiavertį darbą užtikrinimo mechanizmai. Posėdyje diskutuota, kaip valstybėms narėms sekasi šią direktyvą integruoti savo teisėkūroje. Primename, kad direktyva įsigaliojo šių metų birželio 7 d. Detaliau apie jos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę – čia (liet.).

 

  • SOTEU. Rugsėjo 13 d., trečiadienį, bus tradicinė Europos Komisijos pirmininkės kalba dėl Europos Sąjungos padėties. Kalba politiškai itin svarbi, nes joje apžvelgiama, kas nuveikta svarbiausio, nurodomi tolesni strateginiai ES politikos prioritetai. Kalbą galima stebėti tiesiogiai; viena iš galimybių – per „Facebook“ paskyrą.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!