Stokholme įvyko Švedijos ir Baltijos šalių profesinių sąjungų susitikimas

Švedijos profesinių sąjungų konfederacijos (LO) kvietimu, rugsėjo 7-8 d. Stokholme įvyko Švedijos ir Baltijos šalių profesinių sąjungų atstovų susitikimas, į kurį vyko LPSK pirmininkė Inga Ruginienė bei tarptautinių ryšių sekretorė Aušra Januškevičiūtė. Susitikimo tikslas – aptarti bendrus Švedijos ir Baltijos šalių profsąjungų interesus ir galimus bendradarbiavimo būdus.

Švedijos atstovų teigimu, glaudesnis Baltijos šalių ir Švedijos bendradarbiavimas teiktų abipusę naudą. Švedijoje pamažu mažėjant narystės profsąjungose lygiui ir keičiantis ekonomikos struktūrai, šios šalies atstovai mano, jog Baltijos šalių patirtis ir žinios organizuojant darbuotojus profsąjungoms nepalankioje aplinkoje galėtų būti itin naudingos Švedijos profsąjungoms.

Susitikime taip pat buvo apžvelgta Švedijos ir Baltijos šalių profsąjungų bendradarbiavimo istorija ir pasidžiaugta pozityviais pokyčiais. Be to, buvo paliestos tokios temos, kaip ES direktyvos dėl minimalios algos įgyvendinimas ir skirtingi jos padariniai skirtingose šalyse, bendra profsąjungų lyderių mokymų platforma. Nemažai dėmesio susilaukė idėja, galinti padėti sustiprinti tiek Švedijos, tiek Baltijos šalių profsąjungas. Baltijos šalyse veikia nemažai švediško kapitalo įmonių, kuriose darbuotojai susiduria su organizavimosi problemomis. Atsižvelgiant į tai, jog Švedijos profsąjungos turi tvirtesnes pozicijas ir platų kolektyvinių sutarčių paplitimą, buvo iškeltas pasiūlymas, jog savo kolektyvinėse sutartyse Švedijos profsąjungos galėtų įtraukti punktą, kuriuo būtų reikalaujama netrukdyti profsąjungų veiklai bei turėti kolektyvines sutartis ir kitose šalyse, kuriose veikia konkreti švediška įmonė. Tai plėstų tiek Švedijos profsąjungų galią, tiek ir leistų pakelti narystės profsąjungose lygį Baltijos šalyse bei pagerintų darbuotojų sąlygas.

Artimiausiu metu Švedijos profesinių sąjungų konfederacija pateiks pasiūlymus dėl aptartų idėjų įgyvendinimo galimybių ir tolesnio šalių bendradarbiavimo.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!