G20 darbo ministrai privalo skubiai spręsti darbuotojų problemas

Kai dirbantys žmonės visame pasaulyje grumiasi su sudėtinga ekonomine ir socialine situacija, „Labour 20” kviečia kuo skubiau spręsti laukti negalinčias problemas: žemus atlyginimus esant aukštai infliacijai, poreikį milijonams naujų kokybiškų darbo vietų ir prieigą prie socialinės apsaugos bei viešųjų paslaugų. Priminsime, kad „Labour 20” (L20) atsrovauja darbuotojų interesams G20 lygiu. Jis vienija profesines sąjungas iš G20 valstybių ir „Global Unions“. L20 sukviestas Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) ir Patariamojo profesinių sąjungų komiteto (TUAC) prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD).

Globalią darbo rinką reikšmingai paveikė makroekonominiai pasirinkimai, tokie kaip monetarinių politikų griežtinimas, atlyginimų augimo užgniaužimas, griežtos taupymo priemonės. Šimtai milijonų žmonių yra bedarbiai, milijardai dirba neformalioje ekonomikoje ir skaičiuojama, kad 214 mln. darbų yra tokios žemos kokybės, jog jų atlyginimai nėra pakankami, kad galėtų pakelti žmones iš ekstremalaus skurdo.

G20 valstybių darbo ministrai jau anksčiau įsipareigojo dėl darbo pajamų dalies, sąžiningų darbo užmokesčio principų ir darbuotojų teisių užtikrinimo, deja, šių įsipareigojimų įgyvendinimas buvo lėtas.

G20 pirmininkaujant Indijai, ministrai koncentruosis į socialinės apsaugos išplėtimą darbo platformų darbuotojams, socialinės apsaugos sistemų finansavimo gerinimą ir globalios įgūdžių atskirties mažinimą.

Norint atliepti šiuos iššūkius, L20 kviečia G20 darbo ministrus:

    • pasisakyti už fiskalinę ir pinigų politiką, priartinančią prie teisingos pertvarkos ir mažinančią didžiulį investicijų į viešąsias paslaugas, socialinę apsaugą ir infrastruktūrą atotrūkį nuo realaus poreikio;

    • užtikrinti, kad visi darbuotojai, įskaitant darbo platformų darbuotojus, gautų naudos iš Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) „Fundamentalių principų ir teisių darbe“ bei turėtų prieigą prie socialinės apsaugos, kaip tai numato TDO Konvencija Nr. 102 dėl socialinės apsaugos bei Rekomendacija Nr. 202 dėl socialinės apsaugos „grindų“;

    • raginti išplėsti socialinės apsaugos sistemų įmokų bazę, taikant formalizavimo strategijas, panaikinant mokesčių slėpimą ir vengimą, įvedant progresinį apmokestinimą ir įsteigiant pasaulinį socialinės apsaugos fondą skurdžiausioms šalims.

L20 ragina ministrus diskutuoti ir koordinuoti taikomas politikos priemones bei finansuojant teisingą perėjimą į klimatui neutralią ekonomiką, sukuriant kokybiškas darbo vietas atsinaujinančios energetikos, ekosistemų atkūrimo ir viešosios žaliosios infrastruktūros ir paslaugų srityse.

Parengta pagal ITUC informaciją; visas L20 pareiškimas yra čia.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!