ITUC: Kazachstanas turi stabdyti korupcines praktikas naftos ir dujų regione bei gerbti darbuotojus

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) reikalauja Kazachstano vyriausybę 1) nedelsiant įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) rekomendacijas, 2) atstatyti Degalų ir energetikos pramonės darbuotojų profesinės sąjungos statusą kaip pripažįstamos šakinės profesinės sąjungos ir 3) įgyvendinti reformas, kovojančias su diskriminacija šiame sektoriuje.

Balandžio 11 d. virš šimto naftos sektoriaus darbuotojų buvo suimti dėl demonstracijos sostinėje, Astanoje. Ja norėta atkreipti dėmesį į nesąžiningą, išnaudojamą ir neorų elgesį su darbuotojais.

Protestas įvyko po to, kai Zhanaozen mieste kompanija Ali Ber, praradusi sutartį su Kazmunaigaz, atleido apie pustrečio šimto naftos sektoriaus darbuotojų.

Taip pat primintina, kad 2011 m. 17 žmonių nužudyta ir dar šimtas sužeista, kai šalies saugumo pajėgos brutaliai išvaikė kelis mėnesius trukusį taikų protestą dėl naftos ir dujų sektoriaus darbuotojų atlyginimų bei darbo sąlygų.

Reikalingas prasmingas socialinis dialogas

Pasak ITUC prezidentės Akiko Gono, tai – tipiškas korumpuota praktika kaip darbuotojų sąskaita dirba naftos ir dujų kompanijos Kazachstane.

„Kazmunaigaz perkėlinėja sutartis skirtingoms įmonėms, kad susilpnintų darbo sąlygas. Kompanijos, netekusios sutarčių, atleidžia savo darbuotojus, o nauja, t. y. kontraktą gavusi, įmonė įdarbina dalį atleistų darbuotojų prastesnėmis sąlygomis, – sako ji. – Tai turi liautis. Netrūksta sprendimų, kaip reikalus tvarkyti kur kas sąžiningiau ir suteikti darbuotojams balsą, kas sektoriuje pagerintų darbo sąlygas ir padidintų produktyvumą. Socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos yra geriausios priemonės, užtikrinančios skaidrumą, stabilumą ir tvarumą. Vis tik tai negali būti tikra, jei asociacijos laisvė varžoma teisiškai, ir praktiškai. Dėl to reikalaujame visiško TDO rekomendacijų Kazachstanui įgyvendinimo, įskaitant asociacijos laisvės užtikrinimą, bei leidžiant registruoti Degalų ir energetikos pramonės darbuotojų profesinę sąjungą. Taip pat visi kaltinimai protestavusiems darbuotojams turi būti panaikinti. Įgyvendinus mūsų reikalaujamas reformas, jiems bus suteiktas kanalas išreikšti savo nerimą ir kitų krizių bus galima išvengti.“

Susitikimuose TDO Standartų taikymo komitete, su TDO pareigūnais ir vykstant ITUC misijai šalyje, Kazachstano vyriausybė žadėjo įgyvendinti TDO rekomendacijas. Vis dėlto matomi tik kuklūs veiksmai gerinant kolektyvinių ginčių sprendimo procesus ir darbo teisėje paprastinant industrinius veiksmus. Anot TDO, būtina kuo skubiau įstatymiškai ir praktiškai užtikrinti asociacijos laisvę. Pirmiausia – skatinant, o ne atgrasant nuo profesinių sąjungų steigimo.

Parengta pagal ITUC informaciją, originalų tekstą galite rasti čia.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!