IPCC ataskaita: teisinga pertvarka ir žalieji darbai – sėkmės esmė

„Sulaužytų klimato pažadų litanija“ – taip Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterres apibūdino paskutinę Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaitą. Visgi jos išvados aiškios – staigus persiorientavimas prie atsinaujinančios energetikos dar galėtų leisti pasiekti klimato tikslus.

Pasak Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) generalinės sekretorės Sharan Burrow, paskelbta ataskaita parodo atšiaurią realybę: globalus šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo pikas turi būti dar prieš 2025, o iki 2030 pasaulis turi sumažinti emisijas 43 proc., kad turėtume šansą suvaldyti globalų atšilimą iki 1,5 °C.

„Tai didelis pokytis, bet ataskaitoje teigiama, kad saulės ir vėjo energetika turi potencialo padengti 1/3 šio tikslo”, – teigia Burrow.

Pasauliui neišvengiamai reikia staigių ir didelių investicijų į darbo vietas, kad būtų sukurta tinkama infrastruktūra ir pasiektas pakankamas emisijų sumažinimas. „Tuo pačiu iš ataskaitos aišku, kad turime atsisakyti naftos bei dujų, jog išgyventume. Reikia, kad subsidijos iškastiniam kurui, jo infrastruktūra būtų perpanaudotos kitiems tikslams.

„Tam reikia teisingos pertvarkos – plano, kaip darbus iškastinio kuro sektoriuje paversti darbo vietomis švarios energijos srityje. Kiekviena šalis, kiekviena pramonės šaka, kiekviena kompanija ir investuotojai turi drauge su darbuotojais bei vietinėmis bendruomenėmis parengti planus, kaip prie to priartėti, bei skubiai juos įgyvendinti, – pažymi ITUC generalinė sekretorė. – Mūsų ataskaita, parengta kartu su Pasaulio išteklių institutu ir organizacija „Nauja klimato ekonomika“, įrodė, kad šis perėjimas ekonomiškai ir socialiai logiškas. Pavyzdžiui, investicijos į saulės energiją čia sukuria 1,5 karto daugiau darbų nei investuojant tą pačią sumą į iškastinį kurą.“

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija ragina veikti dėl darbų atsinaujinančioje energetikoje. Investuotojai, kompanijos, vyriausybės dabar tai turi įgyvendinti realybėje. „Žinome, kad kiekvienai dešimčiai darbo vietų atsinaujinančioje energetikoje tenka nuo penkių iki dešimties papildomų darbo vietų gamybos tiekimo grandinėse. Jei šie darbai geri su sąžiningais atlyginimais – pridėkime dar 30-35 papildomų darbų bendruomenėse“, – aiškina ji ir prideda, kad visuose šiuose procesuose prie derybų stalo reikalingos profesinės sąjungos, ne tik prisidėsiančios kuriant tvarius transformacijos planus, bet ir garantuosiančios reikiamas lėšas persikvalifikavimui, darbuotojų perėjimui į naujas darbo vietas bei geresnei žmonių socialinei apsaugai.

Pridėtina, kad IPCC ataskaita pažymi teisingos pertvarkos transformacinį potencialą – joje teigiama, jog tai gali „sukurti socialinį pasitikėjimą ir pagilinti bei padidinti paramą pokyčiams“.

Šaltinis: Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC)

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!