Vykdomajame komitete patvirtinta naujoji ETUC generalinė sekretorė

Gruodžio 6-7 d. Briuselyje, Belgijoje, vyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Vykdomasis komitetas.

 

Viena pagrindinių politinių naujienų – per slaptą ETUC jungiamų konfederacijų delegatų balsavimą patvirtinta naujoji organizacijos generalinė sekretorė Esther Lynch, anksčiau užėmusi generalinio sekretoriaus pavaduotojos pareigas.

 

Dabar viena jos svarbiausių užduočių – iš kandidatų(-čių) į konfederacinius(-es) sekretorius(-es) ir generalinio sekretoriaus pavaduotojus(-as) pasiūlyti ETUC vadovybės komandą kitai kadencijai. Nors galutinė komandos sudėtis oficialiai bus patvirtinta tik per 2023 m. gegužės 23-26 d. vyksiantį ETUC Suvažiavimą, vis tik jau kovą, per kitą ETUC Vykdomąjį komitetą, planuojama susitarti dėl galutinių nominacijų.

 

Komiteto posėdyje prisistatė ir visi kandidatai, išsakę savo pagrindinius tikslus bei vizijas, kuria kryptimi turėtų plėtotis Europos profesinių sąjungų judėjimas.

 

Į generalinės sekretorės pavaduotojus(-as) kandidatuoja Liina Carr (ją nominavo ir LPSK), Isabelle Schömann, Claes-Mikael Ståhl, į konfederacinius sekretorius(-es) – Tea Jarc, Giulio Romani, Isabelle Schömann, Ludovic Voet, Ozlem Yildirim, į ETUC prezidento(-ės) pareigas – Wolfgang Katzian, viceprezidentų(-čių) – Pepe Álvarez, Jarkko Eloranta, Josef Středula, Luc Triangle, auditorius – Lars Gäfvert, Matthias Müller ir Patrick Privat.

 

Taip pat pristatytas ir patvirtintas Europos profesinių sąjungų konfederacijos biudžetas 2023-2027 metams. Šiuo metu jis yra deficitinis. Nemaža dalimi tai susiję su tuo, kad persikraustoma į naują būstinę, dėl ko prisidėjo įvairių papildomų išlaidų. Dėl deficito nuspręsta įsteigti vidinį finansų komitetą, kurio užduotis rasti galimas apkarpyti išlaidas, pateikti veiksmų planą ir ieškoti naujų pajamų šaltinių ETUC veikloms finansuoti. Be to, artėja kas ketverius metus vykstantis organizacijos Suvažiavimas, kas kitąmet pareikalaus daugiau lėšų.

 

Paminėtina, kad iš diskusijų komitete galima spręsti, kad ETUC Suvažiavime gegužę bus teikiama nemažai pasiūlymų redaguoti organizacijos Konstituciją.

 

Kaip pabrėžė generalinė sekretorė, šis laikas itin sudėtingas visiems. Energetikos krizė, karas, infliacija, suvalganti nemažai perkamosios galios. Visa tai – gera terpė populistams ir profesinės sąjungos yra vienintelės šiuo metu galinčios pasiūlyti alternatyvą demagogiškiems, dažnai su demokratijos principais prasilenkiantiems naratyvams.

 

Taip pat akcentuota, kad profesinių sąjungų judėjimas turi planuoti veiklas ilgesnėje perspektyvoje. Pavyzdžiui, dabar vadovavimą ES Tarybai perims Švedija, tuomet Ispanija, paskui Vengrija. Šių šalių pozicijos, politinė situacija ir prioritetai skirtingi, tad reikėtų nuodugniau pasvarstyti, ką profesinės sąjungos nori bei gali siūlyti bei pasiekti per jų kadencijas. Anot E. Lynch, siekiant tikslų, pasitarnautų dar glaudesnis bendradarbiavimas su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!