Europos profesinės sąjungos protestavo prieš taupymą darbuotojų sąskaita

Tūkstančiai žmonių penktadienį dalyvavo didžiulėje demonstracijoje Paryžiuje prieš ES planus grąžinti taupymo priemones. Jos galėtų priversti valstybes nares apkarpyti savo biudžetus 45 milijardais eurų vien per ateinančius metus.

Šią demonstraciją organizavo aštuonios Prancūzijos profesinės sąjungos, tačiau prie jos prisijungė Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir profsąjungiečiai iš visos Europos.

ES galiojančios fiskalinės taisyklės, nustatančios galimą valstybių biudžetų deficitą (iki 3% BVP) ir skolą (iki 60% BVP) 2020 m. buvo sustabdytos, siekiant suvaldyti neigiamą pandemijos įtaką ekonomikai. Tačiau nuo 2024 m. planuojama šias taisykles sugrąžinti, todėl ETUC reikalauja atidėti tai dar vieneriems metams, siekiant įgyti pakankamai laiko išsamioms diskusijoms dėl taupymo grąžinimo pasekmių ir galimų alternatyvų.

Pagal dabartinį „Stabilumo ir augimo paktą“, keturiolika valstybių narių nuo sausio turės atlikti didelius biudžeto apkarpymus arba atitinkamą sumą surinkti per mokesčius, nebent bus įgyvendintos permainos.

ETUC ragina ES lyderius permąstyti savo sprendimus. Kaip pamatėme pandemijos metu, plataus masto investavimas ir jam skatinti skirtos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (RRF), o ne taupymo politika, padėjo Europos ekonomikai po pandemijos atsigauti greičiau, nei buvo prognozuojama.

Minimali metinė biudžeto apkarpymų suma, EUR Slaugytojų skaičius, kurių darbo užmokestis galėtų būti padengtas Mokytojų skaičius, kurių darbo užmokestis galėtų būti padengtas
Belgija 2,7 mlrd. 37 888 82 500
Čekija 1,3 mlrd. 54 511 89 597
Estija 180 mln. 8 909 11 464
Ispanija 6,6 mlrd. 166 254 Duomenų nėra
Prancūzija 13,2 mlrd. 371 888 492 327
Italija 9,5 mlrd. 326 652 392 878
Latvija 195 mln. 14 413 20 602
Vengrija 851 mln. 59 312 115 220
Lenkija 3.2 mlrd. 180 067 405 672
Slovėnija 294 mln. 9 100 14 913
Slovakija 548 mln. 31 106 49 932
Bulgarija 423 mln. Duomenų nėra Duomenų nėra
Rumunija 1,4 mlrd. Duomenų nėra Duomenų nėra
Malta 84 mln. Duomenų nėra Duomenų nėra

 

ETUC generalinė sekretorė Esther Lynch teigia:

„Darbininkai šiandien masiškai susirinko tam, kad pasakytų ne – taupymui, ir taip – sąžiningam užmokesčiui, pensijoms ir lyčių lygybei.

Europos lyderiai turi mokytis iš praeities pamokų: mes jau turime skausmingos patirties, rodančios kad taupymas reiškia mažiau darbo vietų, mažesnes algas ir nepakankamai finansuojamas viešąsias paslaugas.

Žmonės tiesiog nebegalės pakelti dar vienos taupymo bangos. Paskutinį kartą taupymas buvo įvestas tada, kai mes buvome neseniai išgyvenę ekonomikos augimo laikotarpį, bet šį kartą taip nėra – daugelis žmonių visiškai prarado savo santaupas dėl pandemijos ir pragyvenimo kainų kilimo.

Tai taip pat reikš, kad šalys negalės įgyvendinti reikalingų investicijų siekiant pereiti prie žaliosios ekonomikos. Todėl taupymas yra kenksmingas ne tik žmonėms, bet ir planetai.

Blogiausia yra tai, kad šie planai grąžinti taupymą yra siūlomi tuo metu, kai įmonių pelnai ir dividendai išmokami akcininkams pasiekė rekordinius lygius – kai kuriose šalyse kilo net 13 kartų greičiau, nei darbo užmokestis. ES reikia naujų ekonomikos taisyklių, kurios prioritetu laikytų žmonių gerovę ir planetos ateitį.“

 

Šaltiniai:

https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-protest-against-45bn-eu-austerity-plan 

Slaugytojų ir mokytojų atlyginimai:

Teachers’ and school heads’ statutory salaries (oecd.org)
Health Care Resources : Remuneration of health professionals (oecd.org)

Planuojamų biudžetų apkarpymų duomenys:

AMECO Online – AMECO Online (Current Version 2023-05-15 11:00) | Sheet – Qlik Sense (europa.eu)

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!