Profesinės sąjungos prisideda prie greitesnio Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo

Liepos 10-19 d. Niujorke Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) delegacija dalyvaus Jungtinių Tautų aukšto lygio politiniame forume dėl darnaus vystymosi (HLPF). Jos tikslas – išsakyti profesinių sąjungų prioritetus įgyvendinant Darnaus vystymosi tikslus ir paskatinti imtis ryžtingesnių veiksmų įgyvendinant Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030.

Iki Darbotvarkės 2030 m. įgyvendinimo teliko septyneri metai ir, kaip pabrėžia ITUC, pasauliui tebeatsigaunant nuo globalios pandemijos ir kovojant su viena krize po kitos, ateitis neatrodo šviesi. Nepaisant to profesinės sąjungos išlieka lojalios savo įsipareigojimui sukurti geresnį pasaulį visiems darbuotojams.

Šių metų Jungtinių Tautų aukšto lygio politiniame forume pasaulis į nuodugniai vertins progresą link penkių darnaus vystymosi tikslų:

 • DVT Nr. 6 dėl švaraus vandens ir sanitarijos;
 • DVT Nr. 7 dėl prieinamos ir švarios energijos;
 • DVT Nr. 9 dėl atsparios ir tvarios pramonės, inovacijų ir infrastruktūros kūrimo;
 • DVT Nr. 11 dėl darnių miestų ir bendruomenių;
 • DVT Nr. 17 dėl partnerysčių tikslams įgyvendinti.

Profesinėms sąjungoms pats svarbiausias yra DVT Nr. 8 (dėl oraus darbo ir tvaraus ekonomikos augimo), į kurį koncentruojamasi jau ne vienerius metus. Nors DVT Nr. 8 nėra tarp šiemet peržiūrimų tikslų, profesinės sąjungos vis vien įneš jį į Forumo diskusijas.

Pabrėžiama, kad per jo tikslus ir uždavinius, t. y. siekiant oraus darbo, įtraukaus augimo ir tinkamo turto perskirstymo, socialinės įtraukties ir aplinkos apsaugos, Darnaus vystymosi tikslas Nr. 8 yra būtinas užtikrinant į žmones orientuotą atsigavimą ir priartėjant prie 2030 darbotvarkės įgyvendinimo.

Šio svarbaus Forumo metu profesinės sąjungos siūlys sprendimus atspariam atsigavimui, kad priartėtume prie tvaraus, lygaus ir įtraukaus pasaulio, kur orus darbas yra norma. Pirmiausia – per naują socialinį kontraktą, besisukantį aplink Darnaus vystymosi tikslą Nr. 8, pagrįstą šešiais darbuotojų reikalavimais:

 • investicijomis į orius ir klimatui draugiškus darbus;
 • teisėmis visiems darbuotojams su darbo apsaugos „grindimis“;
 • minimaliais pragyvenimo atlyginimais ir vienodu užmokesčiu už vienodos vertės darbą;
 • universalia socialine apsauga su Socialinės apsaugos fondu, skirtu vargingiausioms šalims
 • lygybe nepaisant pajamų, lyties, rasės;
 • įtrauktimi šalyse ir tarp šalių, pagrįsta socialiniu dialogu ir atnaujintu daugiašališkumu.

Reikia nepamiršti, kad Darnaus vystymosi tikslai glaudžiai susiję, taigi dirbant įgyvendinant šį tikslą, būtų pasistūmėta ir su kitais.

Liepos 11 d. bus skirta DVT Nr. 6 (švaraus vandens ir sanitarijos) peržiūrai, 12 d. – DVT Nr. 7 (dėl prieinamos ir švarios energijos) ir DVT Nr. 9 (dėl atsparios ir tvarios pramonės, inovacijų ir infrastruktūros kūrimo), 13 d. – DVT Nr. 11 (dėl darnių miestų ir bendruomenių).

Kiekvienam šiam tikslui profesinės sąjungos yra išskyrusios darbuotojų prioritetus ir siūlymus greitesnei pažangai. Daugiau apie tai – netrukus. 

Parengta pagal Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!