Pagalba darbuotojams, norintiems dirbti ES šalyse

Laisvas darbuotojų judėjimas – vienas iš pamatinių Europos Sąjungos principų.

Ši teisė darbuotojams reiškia laisvę:

  • ieškoti darbo kitoje ES šalyje ir joje apsigyventi;
  • dirbti neturint specialiaus leidimo;
  • pasilikti šalyje pasibaigus darbo laikotarpiui;
  • būti traktuojam taip pat kaip ir tos valstybės piliečiai, įskaitant darbo sąlygas ir socialinę apsaugą.

Eurostat duomenimis, 2020 m. 3,3% darbingo amžiaus ES piliečių gyveno ne savo pilietybės ES šalyje. Taip pat duomenys rodo, kad užimtumo lygis tarp gyvenančių kitoje ES šalyje (73,1%) yra šiek tiek aukštesnis nei tarp gyvenančių savo pilietybės šalyje (72,4%). Tai atskleidžia, kad darbuotojų mobilumas gerina ir įsidarbinimo galimybes.

Kadangi persikraustymas ir darbas kitoje šalyje yra daug nerimo, iššūkių ir nežinios keliantis įvykis, ES siūlo įvairių pagalbos priemonių, palengvinančių šį procesą bei suteikiančių piliečiams naudingų žinių apie jiems priklausančias teises. Europos darbo institucija (ELA) neseniai atliko šių priemonių efektyvumo vertinimą. Jo pagrindinė išvada yra ta, kad trūksta vieningos ir nuoseklios pagalbos sistemos. Egzistuojanti priemonių gausa apsunkina procesą ir daro šias priemones mažiau efektyvias. Problemų kelia ir mažas šių priemonių žinomumas, todėl toliau bus pristatomos pagrindinės šiuo metu veikiančios pagalbos priemonės, vykstant dirbti į kitą ES šalį:

  1. EURES (Europos užimtumo tarnyba) – siekia užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą ES šalyse narėse bei Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje. Visoje Europoje dirba daugiau kaip 1000 EURES konsultantų, teikiančių naują, tikslią ir išsamią informaciją bei duoda patarimus apie gyvenimo ir darbo sąlygas, suteikiančių informaciją apie laisvas darbo vietas, konsultuojančių kaip parengti gyvenimo aprašymą (CV), informuojančių apie situaciją darbo rinkoje, darbo užmokesčio/mokesčių dydžius; apie nedarbo socialinio draudimo išmokas eksporto galimybes į kitas šalis bei kitus klausimus.
  2. Your Europe (Jūsų Europa) – internetinis puslapis, kuriame, atsakius į tam tikrus klausimus (dominanti šalis, rūpimas klausimas ar problema), vartotojas nukreipiamas į jam aktualius ES ir nacionalinių institucijų internetinius puslapius. Taip pat yra pateikiama praktinių ir naudingų patarimų tokiais klausimais kaip gyvenimas, mokymasis, darbas, apsipirkimas, keliavimas ar užsiėmimas verslu Europos Sąjungoje.
  3. Your Europe Advice (Jūsų Europos patarėjas) – visuomenei skirta konsultacijų tarnyba, kurioje šiuo metu konsultacijas teikia 65 nepriklausomų teisininkų komanda, išmananti tiek ES teisę, tiek visų ES šalių įstatymus. Į ją galima kreiptis visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Jie teikia nemokamas ir individualias konsultacijas, gali paaiškinti jūsų atveju taikomus Europos teisės aktus ir patarti, kaip naudotis savo ES teisėmis.
  4. SOLVIT – primena atitinkamoms valdžios institucijoms, kokias teises piliečiams užtikrina ES, ir bendradarbiauja su jomis, kad išspręstų piliečių problemas. SOLVIT centrai veikia kiekvienoje šalyje narėje bei padeda į jas besikreipiantiems žmonėms, kai kitos ES šalies viešosios valdžios institucijos pažeidė ES užtikrinamas piliečio arba įmonės teises. SOLVIT dirba su tokiais klausimais kaip profesinės kvalifikacijos pripažinimas, vizos, teisės į išmokas ir pensijas, transporto klausimai ir kita.
  5. Enterprise Europe Network (Europos verslo tinklas) – didžiausias Europoje verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų daugiau nei 60 šalių. Į tinklą susijungusios organizacijos teikia nemokamas paslaugas, kurių tikslas – padėti įmonėms (ypatingai mažoms ir vidutinėms) plėtoti verslą, išeinant į tarptautines rinkas bei informuoti apie Europos Komisijos programas, iniciatyvas, reglamentus.

Kadangi minėtame tyrime nemažą respondentų dalį sudarė Lietuvos atstovai, išryškėjo tai, kad Lietuvoje aktualiausia informacija apie darbą ir darbo sąlygas kitose ES šalyse, taip pat, jog jaučiamas informacijos verslininkams, turintiems tarptautinių ambicijų, trūkumas. Atsižvelgdama į rezultatus, Europos darbo institucija toliau žada dirbti tobulindama išvardintų pagalbos priemonių efektyvumą bei skatindama didesnį informacijos apie darbuotojų mobilumą prieinamumą gyventojams ir verslams.

 

Parengė Aušra Januškevičiūtė

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!