ES-JK susitarimo gerinimas – per papildomas priemones

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ryšių po Brexit susitarimas pasirašytas ir tai neabejotinai geriau nei be jokio susitarimo pasibaigusios derybos. Vis dėlto nemažai aspektų yra žalingi arba neįtraukti į Susitarimo tekstą, todėl Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ragina pasinaudoti proga ir taisyti padėtį per papildomas priemones.

Europos profesinių sąjungų konfederacija siūlo:

  • sukurti atskirą struktūrą, kokybiškai įtraukiančią profesines sąjungas į prekybos ryšių susitarimo stebėseną ir įgyvendinimą; taip pat ETUC ragina ES įsipareigoti konsultuotis su Europos profesinių sąjungų konfederacija ir atitinkamomis Europos profesinių sąjungų federacijomis (ETUF) dėl temų, nagrinėjamų 15 bendrų specializuotų komitetų;

 

  • sukurti struktūrinį ryšį su Parnerystės taryba: specialus darbo forumas turėtų tiktis prieš kiekvieną Partnerystės tarybos susitikimą ir pakviestas Tarybai pristatyti susijusią informaciją ir analizes; taip pat ES pusė turėtų įsipareigoti rengti specialius klausymus su socialiniais partneriais prieš kasmetinius Partnerystės tarybos susitikimus;

 

  • padidinti Patariamosios vidaus grupės (angl. Domestic Advisory Group) veiksmingumą: skirtingai nei kituose prekybos susitarimuose ši Patariamoji vidaus grupė analizuos visą Susitarimą – dėl to reikėtų didinti jos narių, atstovaujančių profesinėms sąjungoms, skaičių, ypač – iš Europos sektorinių federacijų;

 

  • įgalinti profesines sąjungas teikti formalius skundus ir neformaliai teikti įrodymus, tuo pačiu Europos Komisijai įsipareigojus imtis veiksmų, remiantis pateiktais skundais;

 

  • kiekvienas eurokomisaras turėtų reguliariai informuoti atitinkamus Europos Parlamento komitetus ir paaiškinti, kaip yra įgyvendinamos įvairios Susitarimo dalys, ypač akcentuojant, kodėl pasitelkti arba nepasitelkti konkretūs rebalansavimo mechanizmai;

 

  • pusės turėtų susiderėti dėl papildomų bendrų aiškinamųjų priemonių, kad tam tikros Susitarimo nuostatos taptų aiškesnės ar būtų sustiprintos (ypač dėl vienodos konkurencinės aplinkos);

 

  • padidinti Prisitaikymo prie Brexit rezervo fondą ir palengvinti tinkamumo kriterijus, siekiant išsaugoti darbo vietas bei suteikti galimybę darbuotojams kreiptis į fondą (ne tik kompanijoms).

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Iliustracija: stux / Pixabay.com

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!