Kuo mažiau nelaimingų atsitikimų darbe – tuo geresni įmonės ekonominiai rezultatai

Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų ir saugos instituto atliktame tyrime nustatytas ryšys tarp nelaimingų atsitikimų skaičiaus įmonėje ir jos ekonominių rezultatų. Tyrimas atliktas remiantis 1,9 milijono Prancūzijos įmonių duomenimis, surinktais per 15 metų. Esminis tyrimo tikslas buvo atsakyti į klausimą „ar galima teigti, kad kuo daugiau išteklių įmonė skiria nelaimingų atsitikimų prevencijai, tuo geresni jos ekonominiai rodikliai?“

Ir iš tiesų, tyrimas parodė, kad dažnesni nelaimingi atsitikimai darbe yra susiję su įmonės ekonominių rezultatų pablogėjimu. Tiksliau tariant, nelaimingų atsitikimų darbe dažnumui padidėjus 10 %, įmonės našumas per tuos pačius metus vidutiniškai sumažėja 0,12 %, o pelnas – 0,11 %. Tyrimas taip pat atskleidė, jog šio ryšio stiprumas priklauso nuo įmonės dydžio ir yra stipresnis įmonėse, kuriose dirba mažiau nei 20 darbuotojų: jų našumas sumažėja 0,38 %, o pelnas – 0,24 %. Mažesnės įmonės susiduria su didesniais sunkumais, kai reikia skubiai šalinti nelaimingo atsitikimo darbe sukeltus trikdžius dėl personalo trūkumo ir medžiagų trūkumo. Papildomi tyrimai rodo, kad poveikis pelnui gali tęstis iki dvejų – trijų metų po nelaimingo atsitikimo dienos.

Šie rezultatai pirmą kartą moksliškai įrodė, kad ryšys tarp nelaimingų atsitikimų ir įmonės ekonominių rezultatų egzistuoja ir yra reikšmingas. Kuo mažesnis nuostolingumas, tuo geresni įmonės ekonominiai rezultatai. Nors darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas visų pirma yra teisiškai įtvirtinta darbdavio pareiga, šis tyrimas suteikia dar vieną argumentą už didesnį investavimą į profesinės rizikos prevencijos priemones. Be to, šie rezultatai įrodo ir tai, kad nelaimingų atsitikimų prevencija yra viena geriausių investicijų, kadangi jos nauda viršija išlaidas.

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų instituto informaciją.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!