ES Taryba patvirtino parengiamąjį susitarimą dėl Europos adekvačios minimalios algos direktyvos

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) informavo, kad Direktyva dėl adekvačios minimalios algos ES susilaukė palaikymo ES Tarybos COREPER I susitikime balsuojant birželio 15 d.

 

Visos ES šalių narių vyriausybės jai pritarė, išskyrus susilaikiusią Vengriją ir prieš balsavusias Daniją bei Švediją. Tai reiškia, kad įveikta didžiausia kliūtis siekiant Direktyvos priėmimo. Toliau Direktyva keliaus į Europos Parlamentą (kuris į ją žiūrėjo teigiamai, tad blogų žinių šiame etape nesitikima).

 

ETUC nuomone, ši Direktyva kartu turėtų pagerinti ir kolektyvinių derybų praktikas ne vienoje Europos šalyje, padidinti kolektyvinių susitarimų „dengiamų“ darbuotojų skaičių, padėti geriau apsaugoti profesinių sąjungų narius, jei jie diskriminuojami ar baudžiami už profsąjunginę veiklą, ar tiesiog kolektyviai derėtis siekiančius darbuotojus.

 

Direktyvoje akcentuojama ir tai, kad minimali mėnesinė alga turi leisti darbuotojams oriai gyventi. Deja, ETUC nepavyko iškovoti, kad darbdaviai jokiais būdais negalėtų sumažinti minimalios algos darbuotojams. Vis tik to galimybės gerokai apribotos lyginant su pirminiu variantu.

 

Su Direktyvos dėl adekvačios minimalios algos ES tema dirbusi tarptautinė darbo grupė išsamų pristatymą bei tolesnį veiksmų planą pateiks ETUC priklausančioms organizacijoms jau per kitą Vykdomąjį komitetą birželio 22-23 d.

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!