Mobilumo paketas aptartas tarptautinėje konferencijoje

Gegužės 15-16 d. Varšuvoje įvyko profesinių sąjungų atstovų konferencija dėl Europos mobilumo paketo. Jame dalyvavo ir situaciją krovininio transporto sektoriuje aptarė Europos transporto federacijos  (ETF) politikos sekretorė Cristina Tilling ir transporto profesinių sąjungų lyderiai iš Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos ir Vokietijos.

Konferenciją pasveikino Lenkijos profesinės sąjungos „Solidaronošč“ transporto federacijos pirmininkas Tadeusz Kucharskij, vėliau save, savo profesines sąjungas ir aktualiausias problemas prisistatė kiti renginio dalyviai.

Europos transporto federacijos politikos sekretorė Cristina Tilling informavo apie mobilumo paketą po pastarojo balsavimo Europos Parlamente balandžio 4 d. Jos teigimu, mobilumo paketas bus priimamas po Europos Parlamento rinkimų,  todėl esą labai svarbu išgirsti profesinių sąjungų pastabas, kurios bus aptariamos ETF vykdomajame komitete.

Vokietijos transporto federacijos pirmininkas Michael Wahl informavo, kad šalyje yra nustatytas 1350 eurų minimalus atlyginimas ir vairuotojams apmokama už maitinimą bei nakvynę. Šios numatytos lėšos yra skiriamos vairuotojui prie gaunamo darbo užmokesčio.

Tuo tarpu, anot kitų šalių profesinių sąjungų atstovų, darbo apmokėjimo modeliai Bulgarijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje yra panašūs. Daugelis šalių pervežimo kompanijų moka nustatytą minimalų atlyginimą ir skiria komandiruotpinigius nuo 50 iki 80 %, kurie nėra priskaičiuojami prie pagrindinio atlyginimo.

Daugelyje šalių nėra sudarytų šakinių kolektyvinių sutarčių, nes darbdavių asociacijos atsisako derėtis su profesinėmis sąjungomis. Dėl to vairuotojai netenka socialinių garantijų, todėl būtina profesinėms sąjungoms inicijuoti kolektyvines derybas ir siekti, kad vairuotojams būtų mokamas vidutinis šalies atlyginimas.

Vėliau sutarta, kad ETF politikos sekretorė Cristina Tilling susitikinės su paskirų šalių profesinių sąjungų organizacijomis aptarti kolektyvinių derybų. Pirmasis susitikimas su Baltijos šalių profesinėmis sąjungomis numatytas gegužės 29 d. Rygoje.

„Aptariant situaciją krovininio transporto sektoriuje su profesinių sąjungų lyderiais planuojame įsiklausyti ir į darbdavių organizacijų reikalavimus dėl mobilumo paketo įgyvendinimo, tačiau krovininio transporto vairuotojams darbo ir poilsio sąlygas būtina pagerinti bei užtikrinti jiems aukštesnį pragyvenimo lygį. Dėl to turime rasti kompromisą su darbdavių organizacijomis sudarant ir pasirašant šakines kolektyvines sutartis“, – kalbėto ETF politikos sekretorė Cristina Tilling.

Vėliau išklausyti seminaro pranešimai kitomis aktualiomis temomis. Nuspręsta tokio pobūdžio seminarus ateityje rengti ne tik Lenkijoje, bet kitose šalyse diskutuojant ir dalinantis patirtimi, kaip sprendžiamos vairuotojų problemos senosiose ES šalyse: Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Anglijoje, Portugalijoje.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai konferencijoje atstovavo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Bronius Bučelis ir Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Jančiauskienė.

tr

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!