Europos piliečių iniciatyva – jūsų priemonė Europos politikai formuoti

Europos piliečių iniciatyva yra dalyvaujamosios demokratijos priemonė, suteikianti europiečiams didesnių galių paveikti ES politiką, kuri svarbi jų gyvenimui. Ji suteikia jums galimybę susitelkti ir kartu su kitais ES gyventojais spręsti rūpimus klausimus, skatinti su jais susijusias diskusijas ir pradėti reformas siūlant konkrečius teisinius pakeitimus.

Turite minčių, kaip spręsti Europoje kylančią problemą, bet jaučiate, kad jūsų vieno balsas nebus išgirstas? Europos piliečių iniciatyva suteikia jums galių imtis veiksmų jums rūpimais klausimais. Suvienydama jus su žmonėmis iš visos Europos siekti bendro tikslo, kuriuo tikite, ji sustiprina jūsų balsą ir suteikia galių atkreipti sprendimų priėmėjų dėmesį į jums rūpimus klausimus, skatinti pokyčius bei paveikti ES politiką.

Kad iniciatyvą būtų galima pradėti, reikia 7 ES piliečių, gyvenančių bent 7 skirtingose valstybėse narėse. Kai surenkamas 1 mln. Iniciatyvai pritariančių piliečių parašų, Europos Komisija sprendžia, kokių tolesnių veiksmų imtis. Kaip ES pilietis galite prisijungti prie grupės, kad pradėtumėte iniciatyvą, arba paremti esamas iniciatyvas. Iniciatyvos gali būti bet kurios srities, kurioje Komisija turi įgaliojimus siūlyti teisės aktus, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos, energetikos, žemės ūkio, transporto ir kt.

Daugiau informacijos apie Europos piliečių iniciatyvą, taip pat iniciatyvų, kurioms dar galima pritarti, sąrašą rasite interneto svetainėje ec.europa.eu/citizens-initiative.

 

EUTaketheInitiative team LT

 

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!