Protestas: būtina stiprinti direktyvą dėl darbo užmokesčio skaidrumo

Šiandien, per Europos profesinių sąjungų protestą prie Europos Parlamento, Briuselyje, įtakingi europarlamentarai įsipareigojo pagerinti direktyvą dėl skaidraus darbo užmokesčio.

Evelyn Regner, šešėlinė pranešėja dėl direktyvos ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė, simboliškai pradėjo Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) iniciatyvą „Lygiam darbo užmokesčiui reikia profesinių sąjungų“ (angl. „Equal pay needs trade unions”). Ji skirta garantuoti EP narių paramą stipresnei direktyvai dėl skaidraus darbo užmokesčio; pastarąja, be viso ko, būtų kovojama su vyrų ir moterų darbo užmokesčio nelygybe.

E. Regner pirmoji įsipareigojo dirbti užtikrinant darbuotojų ir jiems atstovaujančių profesinių sąjungų teisę konstruktyviai kolektyviai derėtis dėl vienodo darbo užmokesčio už tą patį ar vienodos vertės darbą. Bendrapranešėja Kira Peter-Hansen ir šėšėlinis pranešėjas Marc Angel taip pat įsipareigojo remti šį siekį.

Per protestą, organizuotą Europos profesinių sąjungų konfederacijos, pabrėžta profesinių sąjungų svarba panaikinant dabartinį ES 14 proc. skirtumą tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio. Protesto „ašis“ – šokio flash-mob, iliustruojantis esminių darbuotojų (kaip slaugytojos ar valytojos) tikslą gauti vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą.

Demonstracija surengta prieš diskusijų dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos Europos Parlamente pradžią. Europos Komisija direktyvos pasiūlymą paskelbė kovą. Nors pasiūlyme įvardinami tinkami principai, išlieka daug kliūčių darbuotojoms užsitikrinti darbo užmokesčio lygybę, kurios jos nusipelnė.

ETUC vertinimu, dabartiniame tekste problematiškiausi šie aspektai:

    • direktyvos pasiūlyme vietoj „profesinių sąjungų“ nuolat vartojama frazė „darbuotojų atstovai“; tai atvertų kelią darbdavių įsteigtoms fiktyvioms profesinėms sąjungoms ar net galimybei darbdaviams rinktis „darbuotojų atstovus“;
    • darbo užmokesčio auditai ir veiksmų planų rengimas numatomi tik organizacijoms, įdarbinančioms daugiau nei 250 darbuotojų;
    • darbdaviams suteikiama teisė apibrėžti, kokie darbai sulygintini su kitais darbais, kai kalbama dėl darbo užmokesčio už vienodos vertės darbą;
    • išlieka nemažai ribojimų, neleidžiančių darbuotojams laisvai tarpusavyje aptarti jų darbo užmokesčio.

Po esminio indėlio, spaudžiant Europos Komisiją paskelbti direktyvą, profesinės sąjungos išliks esminėmis veikėjomis įgyvendinant vienodo darbo užmokesčio principą, pirmiausia – per kolektyvines derybas darbovietėse.

ETUC ir toliau rinks pasirašytus europarlamentarų pasižadėjimus palaikyti šios direktyvos stiprinimą. Prašomas pasirašyti pasižadėjimas skamba taip: „Įsipareigoju panaudoti savo Europos Parlamento nario mandatą, užtikrinant, kad visi darbuotojai galėtų laisvai jungtis į profesines sąjungas ir konstruktyviai derėtis dėl vienodo darbo užmokesčio, o iš darbdavių būtų reikalaujama gerbti šią fundamentalią teisę.“

Pastarosios tendencijos Europoje rodo, kad, nenustačius reikiamų priemonių įgyvendinti vienodo darbo užmokesčio principo darbovietėse, europietėms iki moterų ir vyrų darbo užmokesčio nelygybės panaikinimo reikėtų laukti kito šimtmečio.

Anot Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojos Esther Lynch, covid-19 krizė labiau nei bet kada atskleidė darbų, kur dominuoja moterys, nuvertinimą. Slaugytojos ar valytojos yra esminiai darbuotojai, bet per dažnai šios grupės darbuotojų gyvena skurdžiai dėl vyrų ir moterų atlyginimų skirtumo.

E. Lynch mano, kad tokia, kokia siūloma dabar, ES direktyva dėl darbo užmokesčio skaidrumo tiesiog aiškiau atskleistų atlyginimų nelygybę, bet suteiktų mažai praktinių įrankių, kad su tuo kovotų. „Šiandien protestuojame, reikalaudami Europarlamento suteikti šiai direktyvai „dantis“. Geriausias būdas pasiekti rezultatų darbovietėse – įgalinti moteris jungtis į profesines sąjungas ir kolektyviai derėtis dėl vienodo užmokesčio už vienodos vertės darbą. Džiaugiamės, kad mus remia įtakingi europarlamentarai ir laukiame realių direktyvos pagerinimų“, – apibendrina ji.

EP narių pozicijos:

Europarlamentarė Evelyn Regner teigė: Vis turi teisę į vienodą atlygį bei būti atstovaujami profesinių sąjungų. Kaip matėme, šie du dalykai glaudžiai susiję: kur profesinės sąjungos stiprios, ten darbo sąlygos ir darbo atlygis geresni bei tolygesni. Tai ypač aktualu dabar, kai moterys, viena vertus, per pandemiją buvusios herojėmis, yra tos, kurios pirmos praranda darbus. Dėl to būtina stiprinti moterų ir joms atstovaujančių profesinių sąjungų situaciją, priimant tvirtą direktyvą, gerinančią lyčių darbo užmokesčio skaidrumo situaciją.“

Europarlamentaras Marc Angel sakė: „Dabartinio pasiūlymo dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos apimtis per siaura ir rizikuojama, kad apie 67 proc. visų ES darbuotojų nebus apimami. Man taip pat kelia nerimą, kad dabartinis pasiūlymo tekstas nekalba apie skirtingų lyčių ar intersekcinę diskriminaciją, kas didina riziką nesuteikti vienodo traktavimo visiems darbuotojams. Tai nepriimtina. Direktyva dėl darbo užmokesčio skaidrumo turi galioti visiems darbuotojams be išimčių!

Šaltinis: Europos profesinių sąjungų konfederacijos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!