ETUC patvirtino poziciją dėl minimalios algos ES

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) buvo paprašyta pateikti savo poziciją Europos Komisijai dėl su bendros minimalios algos iniciatyva susijusių aspektų.

Pastarajame ETUC Vykdomajame komitete jai buvo pritarta aiškia persvara. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija taip pat pasisakė už šios ETUC pozicijos patvirtinimą. 397 ETUC priklausančių nacionalinių profesinių sąjungų centrų atstovai pasisakė už pozicijos patvirtinimą (83 proc.), 76 buvo prieš (16 proc.) ir 6 atstovai susilaikė (1 proc.)

Atsižvelgiant į tokį balsavimo rezultatą, ETUC pozicija nusiųsta Europos Komisijai.

***

Trumpai, kas pateikta ETUC pozicijoje Europos Komisijai:

x ETUC sveikina šią iniciatyvą, bet atkreipia dėmesį, kad nėra aišku, kaip konkrečiai būtų siekiama orų gyvenimą Europos šalyse užtikrinančios minimalios algos; taip pat ragina kuo greičiau apispręsti, ar tai bus direktyva, ar rekomendacija;

x ETUC pritaria, kad būtina daugiau dėmesio skirti socialinei plotmei, nes 1/20 namų ūkių susiduria su skurdo rizika, nors asmenys dirba; deja, tokia situacija pastarąjį dešimtmetį tik prastėja (darbo užmokesčp dalis bendram katile mažėja), dėl to europinė iniciatyva svarbi (nors turėjo būti jau anksčiau)

x deja, žinomos ES minamalios algos iniciatyvos gairės neatliepia į bendresnėms priežastims, kodėl ES turtingėjant žmonės nebeišgali išgyventi oriai iš gaunamų atlyginimų?

x socialiniai partneriai nenori vienos bendros sistemos, nuleistos iš viršaus: taigi, ten, kur gerai veikia kolektyvinės derybos ir per jas pasiekiamas konstruktyvus konsensusas, ETUC siūlo nesikišti ir nerizikuoti pabloginti darbuotojų padėties ar sumažinti profesinių sąjungų teisių

x didelė dalis dokumento skiriama paaiškinti socialinio dialogo skatinimo, kolektyvinių derybų, socialinių partnerių autonomijos ir valstybės pagalbos skatinant socialinį dialogą svarbą

x Pabrėžiama, kad minimali alga turėtų sudaryti ne mažiau kaip 60 proc. atlyginimų medianos, tiesa, socialiniai partneriai nacionaliniu lygmeniu skatinami tartis ir dėl ambicingesnių rodiklių

x ES minimalios algos iniciatyva laikoma svarbiu žingsniu gerinant visą atlyginimų struktūrą regione

x taip pat ETUC mano, kad iniciatyva apimtų visus ES darbuotojus – taip pat ir netipinius; be to, perspėja, kad nebūtų daroma išimčių, leidžiančių nemokėti minimalaus atlygio (tarkime, kad darbdaviams nebūtų sudaromos sąlygos pradedantiems darbuotojams mokėti mažiau)

x ETUC pabrėžia ne tik oraus užmokesčio užtikrinimo svarbą, bet atkreipia dėmesį ir į tai, kad darbuotojams turi būti užtikrintos pakankamos darbo valandos, kad minimalią algą būtų įmanoma sukaupti

x Priedai už darbo stažą, premijos, įrangos pirkimai ir pan. negali būti įtraukti skaičiuojant darbuotojo minimalią algą ES, o turi būti mokama “ant viršaus”

x ETUC atkreipia dėmesį, kad būtina kovoti su spaudimu teisėtiems darbuotojų atstovams ir vadinamosiomis „geltonomis profsąjungomis“, kurios dempinguotų darbo sąlygas

x ETUC pabrėžia, kad itin svarbūs stebėsenos ir priežiūros mechanizmai, taip pat sankcijos socialinio dialogo/kolektyvinių derybių ir sutarčių suteikiamų teisių nesilaikantiems darbdaviams (pavyzdžiui, dėl ES finansavimo gavimo)

***

Daugiau informacijos rasite prezentacijoje apie minimalios algos Europoje iniciatyvą:

Europos minimali alga

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!