ES ambasadoriai pagaliau patvirtino SURE

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius Luca Visentini, komentuodamas penktadienį COREPER (Nuolatinių atstovų komitete) patvirtintą SURE – instrumentą laikinai paramai nedarbo rizikai mažinti, teigė:

“ETUC sveikina sprendimą priimti ES darbų išsaugojimo mechanizmą, bet gailisi, kad prireikė mėnesio, kad šis procesas būtų baigtas. Dėl kelių šalių narių veto rizikuota ES darbuotojų darbo vietomis ir pajamomis.”

Taikant priemonę SURE valstybėms narėms skiriamas iki 100 mlrd. EUR finansavimas siekiant padengti dalį išlaidų, susijusių su nacionalinių sutrumpinto darbo laiko sistemų nustatymu arba pratęsimu.

L.Visentini akcentuoja, kad profesinės sąjungos ragina šalis nares greičiau apsispręsti ir kuo greičiau sudaryti galimybes naudotis garantijomis ir įgyvendinti SURE kuo sparčiau. Darbuotojai ES negali ilgiau laukti.

“Mes taip pat raginame visas ES nares pagreitinti biurokratinius procesus ir išmokėti pajamų kompensacijas gavėjams. Skandalinga, kad milijonai Europos darbuotojų vis dar laukia jiems priklausančios finansinės paramos, – sako jis. – Mes prašome Europos Komisijos skubiai parengti rekomendacijas dėl trumpalaikio darbo ir pajamų kompensacijų išplėtimo visiems darbuotojams, įskaitant ir netipinius, savarankiškai dirbančius darbuotojus. Jų kompensacijų lygis turėtų siekti bent 80 proc. atlyginimo.”

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!