Darbo vietų apsauga turi išlikti

Nedarbingumui augant penktą mėnesį iš eilės, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ragina nacionalines vyriausybes išlaikyti kritinės padėties priemones, siekiant išsaugoti darbus.

Nors situacija laisvėja, „Eurostat“ duomenimis, tarp birželio ir liepos dar 336 tūkst. žmonių neteko darbo. Tai reiškia, kad nuo kovo, kai prasidėjo karantinas, virš 1,5 mln. asmenų tapo bedarbiais ir ES pasiekė 15 mln. bedarbystės ribą. Nuo kovo bedarbių ES padaugėjo nuo 6,4 proc. iki 7,2 proc., tarp jaunų žmonių padėtis dar blogesnė – čia šis rodiklis išaugo nuo 14,5 proc. iki 17 proc.

Be to, apie 45 mln. darbuotojų dirba pagal trumpalaikio darbo schemas, dėl ko išlieka reali nedarbo rizika, jei kritinės padėties pagalbos priemonės būtų nutrauktos per anksti.

Komentuodamas naują statistiką, ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini teigė: „Skaičiai rodo, kad, nepaisant laisvėjančių apribojimų, nedarbo lygis šią vasarą stipriai išaugo. Kadangi ekonominis sunkmetis dar nesibaigė, darbo vietų ir atlyginimų apsauga privalo išlikti. Nors bedarbių skaičius ES netoleruotinai aukštas, bet, esant dar 45 mln. pažeidžiamų europiečių, kuriems būtų panaikintos darbo apsaugos priemonės, situacija gali dar labiau pablogėti“.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!