ETUC dėl ES atsigavimo plano ir daugiamėtės finansinės perspektyvos

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), reaguodama į Europos vadovų tarybos susitarimą dėl ES atsigavimo plano, laišku kreipėsi į Europos Parlamento prezidentą Sassoli ir EP politinių grupių lyderius.

Laiške rašoma, kad Europos profesinės sąjungos sveikina pasiektą susitarimą dėl 750 mlrd. eurų vertės ES atsigavimo plano. Pastarasis yra ypač svarbus 60 mln. ES žmonių, kurių darbo vietos priklausė nuo to, kokios lėšos bus jam skirtos šiam ir jo savalaikis įgyvendinimas – aukščiausias prioritetas.

Anot ETUC, šis sprendimas – lauktas pokytis lyginant su praėjusia krize, kai diegtos žalingomis pasirodžiusios itin griežto taupymo priemonės. Vis dėlto, ETUC vertinimu, susitarime yra neigiamų ir ne iki galo aiškių aspektų. Svarbiausi šie veiksniai:

  • reikia užtikrinti, kad teisės viršenybės būtų laikomasi visose ES šalyse narėse, o taip nesielgiančios narės neturėtų prieigos prie finansinės paramos,

  • grąžinti sumažintas lėšas Teisingos pertvarkos fondui: būtina taikytis prie klimato krizės neigiamų padarinių kuriant naujas darbo vietas, o ne jas naikinant (ypač regionuose, priklausomuose nuo iškastinio kuro ir didelės anglies dioksido taršos industrijų),

  • grąžintti sumažintas lėšas su sveikatos priežiūra susijusioms sritims: koronavirusas aiškiai parodė, kad būtina daugiau investuoti į sveikatos priežiūrą ir šios srities darbuotojus,

  • grąžinti finansavimo lygį paramai mokumui užtikrinti – tai svarbu atliepiant iššūkius dėl restruktūrizacijos procesų kompanijose, prasidėjusiuose nuo koronaviruso protrūkio pradžios,

  • pagerinti ES nuosavų išteklių situaciją, kad būtų padėta šalims narėms apmokėti paskolas,

  • užtikrinti socialinių investicijų lygį Daugiametėje finansinėje perspektyvoje ir sustiprinti ESF+ (Europos socialinis fondas+),

  • sukonkretinti procesus, kad nebūtų ilgiau nei būtina užtrukta su nacionaliniais atsigavimo planais,

  • sustiprinti partnerystės principą ir Daugiametės finansinės perspektyvos, ir ES atsigavimo plano įgyvendinime.

ETUC laiške taip pat pabrėžia, kad reikia imtis visų galimų veiksmų, kad įgyvendinant ES atsigavimo planą būtų išvengta praėjusios krizės klaidų, remiamos investicijos kokybiškiems darbams kurti bei sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti, taip pat dedamos pastangos pagreitinti atsaką į klimato krizę, išlaikant ją socialiai teisinga, nepaliekančia darbuotojų nuošalyje bei stiprinanančia Europos socialinį modelį, socialinės apsaugos sistemas, socialinį dialogą ir demokratiją darbovietėse.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!