Nauji reikalavimai sudarant darbo sutartis

Rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Darbo kodekso pakeitimams įteisinta prievolė darbdaviui dar iki darbuotojo darbo pradžios raštu pateikti papildomą informaciją dėl išbandymo termino trukmės ir sąlygų, darbo sutarties pasibaigimo tvarkos, darbo užmokesčio sudedamųjų dalių, viršvalandžių, būtina nurodyti teisę į mokymo paslaugas, darbdavio su socialiniu draudimu teikiamas susijusias apsaugas.

Jau anksčiau nustatyta, kad darbo sutartyje būtina pateikti informaciją apie darbdavį (visą darbdavio pavadinimą, kodą, registruotą buveinės adresą), darbo funkcijos atlikimo vietą, darbo sutarties rūšį, darbo funkcijos apibūdinimą arba aprašymą, darbo pradžią, kasmetinių atostogų trukmę  ir kt. (visas sąrašas nurodytas Darbo kodekso 44 straipsnyje).

Į Valstybinę darbo inspekciją (VDI) dažnai kreipiasi darbuotojai, kuriems aktualūs individualūs darbdavio ir darbuotojo teisiniai santykiai, ypač susiję su darbo sutarties sudarymu bei vykdymu. Būtent todėl svarbu akcentuoti, kad 2022 m. liepos 29 d. priimtu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pakeista pavyzdinė darbo sutarties forma.

Kaip teigia Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė, darbuotojui, įdarbintam iki 2022 m. liepos 31 d., ši informacija, kuri į sąrašą įtraukta tik nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., pateikiama darbuotojo prašymu. Jeigu kasmetinių atostogų trukmę, viršvalandžių nustatymo ir mokėjimo už juos tvarką, darbo (pamainos) keitimo tvarką, išbandymo termino trukmę ir sąlygas, įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus, darbo sutarties pasibaigimo tvarką ar darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą nustato darbo teisės normos, dokumente pateikiamos nuorodos į tai nustatančias darbo teisės normas.

Anot I. Piličiauskaitės, teisės aktai nenumato pareigos privalomai naudotis pavyzdine darbo sutarties forma, tačiau darbuotojui iki darbo pradžios darbdavys privalo pateikti Darbo kodekso 44 straipsnyje nurodytą informaciją, darbo sutartyje aptarti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, nustatyti darbo laiko normą, taigi sudarant darbo sutartis visgi rekomenduojama naudotis pavyzdine darbo sutarties forma.

VDI inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!