TDO konferencija „Kaip nutraukti smurtą ir priekabiavimą darbe“ (bus transliuojama tieisogiai)

Rugsėjo 12-13 dienomis Seimo III rūmų konferencijų salėje įvyks Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) inicijuojama konferencija „Kaip nutraukti smurtą ir priekabiavimą darbe“. Konferencija skirta TDO 190 konvencijos ratifikavimui Lietuvoje.

Konvencija dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo yra pirmasis tarptautinės teisės aktas, kuriuo nustatomi konkretūs, visuotinai taikytini kovos su priekabiavimu ir smurtu darbe standartai ir nurodomos priemonės, kurių reikia imtis valstybėms ir kitiems šioje srityje dirbantiems subjektams. Konvencijos ir Rekomendacijos tikslas – nustatyti įtraukią, integruotą ir lyčių aspektu pagrįstą smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos ir panaikinimo koncepciją.

Ši konvencija yra priimta 2019 m. Šiuo metu ją jau yra ratifikavusios 20 pasaulio šalių.

Konferenciją pradės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė  ir TDO Darbuotojų reikalų biuro skyriaus, atsakingo už Europos ir centrinės Azijos regionus, vedėjas Sergejus Glovackas.

Pranešimą apie naujas pagrindines TDO konvencijas ir pagrindinių teisių ir principų darbe išplėtimą skaitys TDO Darbuotojų reikalų biuro vyriausiasis teisininkas Victor Hugo Ricco. Jis taip pat plačiau aptars 190 konvenciją ir į 206 rekomendaciją. Pirmąją konferencijos diena numatyta ir diskusija „Kaip Lietuva gali sumažinti smurtą ir priekabiavimą darbe?“, kurioje dalyvaus socialinės apsaugos viceministras Vytautas Šilinskas, Seimo nariai, profesinių sąjungų atstovai.

Antrosios dienos diskusijoje bus aptariamos kliūtys, kodėl 190 konvencija dar nėra ratifikuota Lietuvoje, o antroji dalis bus skirta tik profesinių sąjungų atstovams. Joje bus susipažįstama su Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos praktika skatinant ratifikuoti TDO 190 konvenciją bei tariamasi dėl tolimesnių veiksmų.

Konferencijos globėja – socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Konferencija bus transliuojama tiesiogiai Seimo Youtube kanale.

Konferencijos darbotvarkė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!