Žmogus ir pagarba jam – mums vertybė

Gegužės 17 d. Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF) švenčia savo 10 metų jubiliejų!

2012 m. gegužės 17 d. įvyko Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos steigiamasis suvažiavimas. Jame dalyvavo 94 delegatai: 44 iš Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (pirmininkas Juozas Neverauskas) ir 50 iš Lietuvos chemijos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (Pirmininkas Feliksas Buckus- Butkevičius). Suvažiavime buvo patvirtinta organizacijos struktūra, veiklos kryptys, įstatai, rezoliucija, kreipimasis į politikus.

Tuo metu Lietuva ir visas pasaulis dar tik bandė atsigauti po 2008 m.  ekonominės krizės.  Profesinės sąjungos, kaip niekada anksčiau, akcentavo vienybės ir tarptautinės narystės svarbą. Suvažiavime reikalavome valdžios ir verslo, kad minimalios mėnesio algos dydis pasiektų 1000 litų, kad darbo santykiai nebūtų liberalizuoti, o Darbo kodeksas nebūtų keičiamas be profesinių sąjungų nuomonės ir pritarimo.

Laikas bėga nepaprastai greitai, todėl sunku patikėti, jog kažkada gimusi mintis sujungti giminingas šakas į vieną organizaciją, geros valios dėka ne tik kad tapo kūnu, bet jau visą dešimtmetį duoda vaisių.

Šiandien esame beveik 3000 energetikos, chemijos pramonės, statybos, komunalinių paslaugų darbuotojų balsas, girdimas ne tik Lietuvoje, bet ir svetur. Tvirtai stovime ant žemės ir esame gerbiama bei kokybiškai savo nariams atstovaujanti organizacija.

Savo gretose išugdėme lyderius, kurie ne tik geba atstovauti darbuotojams, yra pilietiški, bet ir patys sėkmingai žengia karjeros keliu, profsąjungines vertybes bei žinias perkeldami į savo kasdienę veiklą.

Mūsų etikos kodeksas primena, kad LPPSF – tai organizacija, kurioje gerbiamos ir saugomos žmogaus teisės ir laisvės. Joje skleidžiamos ir puoselėjamos demokratinės vertybės, žodžiais, veiksmais, siūlomais sprendimais demonstruojant geranoriškumą ir tarpusavio pasitikėjimą. Esame teisingi ir objektyvūs, remiamės faktais bei prašome kitų elgtis taip pat.

Žmogus ir pagarba jam – mums vertybė. Tad, ko gero, neatsitiktinai mumis pasitiki nariai, socialiniai partneriai, tarptautinės organizacijos bei kolegos iš kitų profesinių sąjungų.

Žvelgdama iš šiandienos perspektyvos galiu drąsiai teigti, kad nors vienijimasis pradžioje gali atrodyti nelengvas, nemažai laiko ir darbo reikalaujantis procesas, tačiau rezultatas atperka indėlį.

Turime tvirtą tikėjimą, kad mums pavyks pralaužti ledus pasirašant kokybiškas sektorines sutartis privačiame sektoriuje. Tai ypač aktualu šilumos ūkio bendrovėms.

Mums socialinis dialogas liks pati svarbiausia profesinių sąjungų, valdžios institucijų ir darbdavių bendro sutarimo dalis. Tikimės atrasti daugiau aktualių temų dialogui ir kolektyvinių sutarčių kokybiškam turiniui.

Sveikindama visą Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos bendruomenę tariu nuoširdų AČIŪ ir Jums už palaikymą bei bendrystę. Taip pat esu dėkinga tiems kolegoms, kurie savo nuoširdžiu darbu prisidėjo prie mūsų organizacijos kūrimo ir gimimo: Feliksui Buckui-Butkevičiui, a. a. Juozui Neverauskui, Virginijai Vilimienei, Ramūnui Bertuliui ir visiems kitiems.

Su geriausiais linkėjimais

LPPSF pirmininkė Dalia Jakutavičė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!