Mėnuo: 2013 gegužės

Ukmergės rajono trišalė taryba

Renginyje dalyvaus Ukmergės meras Vydas Paknys, numatoma, jos Trišalės tarybos nariai aptars tri6al4s tarybos problemas ir trukdžius, Trišalių tarybų veiklos praktiką respublikoje. Situaciją Ukmergės darbo […]

Lpsk valdybos posėdis

Posėdžio metu numatoma aptarti šiuos klausimus: įvykdytų 2012 m. rugpjūčio 29 d. LPSK valdybos posėdžio nutarimų aptarimas (ataskaita), susitikimas su LR Seimo pirmininku Vydu Gedvilu, […]

Seminaras „moterys kauno gyvenime“

Konferencijoje paskaitas skaitė prof. dr. Jonas Vaičenonis, Vytauto Didžiojo universiteto Zigmantas Kiaupa, Vytauto Didžiojo universiteto docentė Jūratė Čirūnaitė, Lietuvių kalbos instituto dėstytoja Alma Ragauskaitė, Vytauto […]

Informacija apie grąžintas garantinio fondo lėšas

Gautas Garantinio fondo lėšas bankroto administratorius sutartyje, sudaromoje su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nustatyta tvarka naudoja darbuotojų reikalavimams tenkinti ar dalinai tenkinti. […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!