Seminaras „moterys kauno gyvenime“

Konferencijoje paskaitas skaitė prof. dr. Jonas Vaičenonis, Vytauto Didžiojo universiteto Zigmantas Kiaupa, Vytauto Didžiojo universiteto docentė Jūratė Čirūnaitė, Lietuvių kalbos instituto dėstytoja Alma Ragauskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Vaida Kamuntavičienė, Vytauto Didžiojo universiteto docentai Remigijus Civinskas ir Liudas Glemža, Vilniaus universiteto profesorė Virginija Jurėnienė, Šiaulių universiteto dėstytoja Aistė Morkūnaitė-Lazauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto docentas Bernaras Ivanovas, svečiai iš Lenkijos m.Koperniko universitetas Torūnėje, prof. dr. Waldemar Choražyczewski, Agnieszka Rosa, Kauno miesto diplomatinio korpuso moterys Skaidra Grabauskienė, istorinė LR Prezidentūra Kaune doc. Ingrida Jakubavičienė.


Tema buvo apie moteris nuo XV iki XXI amžiaus. Buvo daug kalbama, kad moterys iki XIXa. vidurio neturėjo jokių teisių nei balsuoti, nei dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Jų statusas priklausydavo tik nuo šeimos galvos – vyro. Jau XIXa. moterys našlės turėjo teises į paliktą užgyventą šeimoje turtą, kur jau galėjo disponuoti savo nuožiūra. Taip pat karčiamų šinkorkos irgi turėjo teises, galėdamos save ginti teismuose, dalyvauti visuomeniniame gyvenime. O visos kitos moterys buvo priklausomos nuo vyrų ir neturėjo jokių teisių. Tik XIXa. pabaigoje Kauno salonuose susirinkdavo bajorių moterų, kurios jau aptardavo įvykius Lietuvoje ir dalyvaudavo kultūriniame gyvenime, rinkdavo paramas sunkiai gyvenančiom daugiavaikėm moterim. Buvo iškovota Smetoniškoje Lietuvoje, kad moterys jau galėjo dalyvauti rinkimuose. Amerikoje XIX.a. pabaigoje sukilo moterys už lygias teises su vyrais, taip buvo pradėta švęsti kovo 8-oji, kuri atėjo ir į Europos šalis. Dabar jau Konstitucijoje įrašyta, kad moterys turi lygias teises su vyrais, tačiau šitas straipsnis nelabai veikia mūsų visuomenėje. Moterys už tą patį atliktą darbą gauna mažiau negu vyrai. Kvotos parlamento rinkimuose taip pat nelabai vykdomos. Todėl moterys ir toliau siekia savo teisių. Įdomi buvo paskaita prof.Bernaro Ivanovo, kuris suskirstė moteris į dvi rūšis: į moteris ir į bobas. Moterys yra tos, kurios siekia mokslo, yra nepriklausomos nuo vyrų, turi savo pajamas, darbus, aktyvios visuomeninėje veikloje. O bobos yra tos moterys, kurios priklausomos nuo vyrų, namų šeimininkės,nieko nesiekia savo tobulėjimui, sulygino su Žemaitės Katre, kurios yra vergės šeimoje. Paskaitų metu vyko audringos diskusijos. Konferenciją užbaigė muzikinė programa. Buvo labai įdomu, daug įspūdžių, daug gerų emocijų.


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų


profesinės sąjungos informacija


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!