Lietuvos kultūros darbuotojai įsteigė komitetą prie lr trišalės tarybos

2013 m. gegužės 28 d., lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu, surengtas steigiamasis Lietuvos kultūros darbuotojų trišalės tarybos komiteto susirinkimas.


 


Šio komiteto iniciatorius, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas sako, jog „įkurti tokią tarybą paskatino mintis, jog keičiantis valdžioms, būtų tęsiami pradėti darbai ir neužmirštamos pradėtos spręsti ar apręstinos problemos“.


 


Komiteto veiklos tikslas – formuoti nuomonę dėl kultūros sistemos problemų, LR kultūros ministerijos, kitų institucijų ruošiamų teisės aktų.  


Trišalės tarybos kultūros komiteto pirmininko funkcijos vienbalsiai pavestos Petrui Zurliui – Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininko pavaduotojui, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriui.


 


Esminis diskusijų dėmesys skirtas Lietuvos Ministro Pirmininko sudarytai darbo grupei, kuri, iki šių metų liepos 15 dienos formuluos siūlymus dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo.


 


Petrui Zurlio – Kultūros komiteto prie trišalės tarybos nuomone, „šio komiteto tikslas – sutelkti kultūros darbuotojus, jie neturėtų likti nuošalyje, jei tikisi, kad jų balsas turėtų būti išgirstas. Šiuo metu svarbu remti LR kultūros ministro poziciją dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Būtina aktyviai dalyvauti LR Vyriausybės sudarytoje darbo grupės veikloje, nes šįkart, kaip niekad iki šiol, galime laukti teigiamų poslinkių ne tik tvarkant darbo užmokesčio, bet ir profesines problemas“.


 


Patvirtintuose nuostatuose numatyta, jog komitetas analizuos ir pateiks Trišalei tarybai vertinimus, išvadas, siūlymus ar svarstymo medžiagą aktualiais kultūros sistemos darbuotojams ekonominiais ir socialiniais klausimais, kuriuos tikslinga svarstyti Trišalės tarybos posėdyje, spręsti su Vyriausybe, ministerijomis, Seimu bei kitomis valstybės institucijomis, Trišalei tarybai teiks išvadas ir rekomendacijas dėl veiklos programų, dėl jų poveikio valstybės socialinei ir ekonominei raidai, rengs aptarimus svarbiais klausimais, apskritojo stalo diskusijas, seminarus, konferencijas.


 


Šiuo metu komitete yra vienuolikos organizacijų atstovai. Juos delegavo profesinės sąjungos, darbdaviai ir vyriausybė. Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų, kultūros darbuotojų, nacionalinio operos ir baleto teatro profesinės sąjungos, iš Vyriausybės pusės deleguoti Kultūros ministerijos atstovai.


Darbdavių pozicijai atstovaus – Asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, Lietuvos regionų bibliotekų asociacija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos kultūros centrų asociacija, Savivaldybių muziejų draugija.


Posėdžio metu nuskambėjo siūlymai kviesti Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus.


 


Komiteto nuostatus, narių sudėtį ir pirmininką turės patvirtinti LR trišalė taryba, kurios artimiausias posėdis vyks birželio 18 dieną.


 


Steigiamojo posėdžio akimirkos:


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.522301814472058.1073741829.153500544685522&type=3


 


 


 


Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų


profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!