Lpsk valdybos posėdis

Posėdžio metu numatoma aptarti šiuos klausimus: įvykdytų 2012 m. rugpjūčio 29 d. LPSK valdybos posėdžio nutarimų aptarimas (ataskaita), susitikimas su LR Seimo pirmininku Vydu Gedvilu, diskusijos dėl nacionalinių, šakų ir teritorinių profesinių sąjungų junginių reprezentatyvumo kriterijų nustatymo, asociacijos „LPSK jaunimas“ sąmata, 2013 m. informacija dėl birželio–liepos mėnesių renginių, informacija apie LR trišalės tarybos posėdį bei Norvegijos LO suvažiavimą, kiti klausimai.


 


Renginio vieta – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos būstinė J.Jasinskio g. 9 (III a. salė).


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!