Informacija apie grąžintas garantinio fondo lėšas


Gautas Garantinio fondo lėšas bankroto administratorius sutartyje, sudaromoje su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nustatyta tvarka naudoja darbuotojų reikalavimams tenkinti ar dalinai tenkinti.


Bankroto administratoriai, neradę darbuotojų, kuriems skirtos išmokos iš Garantinio fondo lėšų, ir negalėdami jiems pervesti išmokų, šias darbuotojams skirtas lėšas grąžina į valstybės iždo bendrąją sąskaitą. 2013 m. gegužės 1 d. duomenimis, mokėtinų išmokų iš grąžintų lėšų pagal pasirašytas sutartis sudaro 4653625,87 Lt, iš jų 4635722,08 Lt išmokų darbuotojams  ir 17903,79 Lt  išmokų banko operacijoms apmokėti. 2013 m. gegužės 1 d. turimais duomenimis, bendra grąžintų išmokų suma galėtų būti išmokėta 6863 darbuotojams.


Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nuolat vykdo šių grąžintų  lėšų išmokėjimą asmenims, kuriems jos yra paskirtos, tačiau savo iniciatyva besikreipiančių darbuotojų skaičius nėra itin didelis.


Garantinio fondo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos nėra nustatyta pareigos surasti įmonių darbuotojus, kuriems lėšos iš Garantinio fondo yra grąžintinos, tačiau Departamentas, siekdamas, kad Garantinio fondo tarybos paskirtos išmokos iš Garantinio fondo lėšų būtų panaudojamos pagal paskirtį kuo efektyviau, savo iniciatyva skelbia šių įmonių sąrašą savo interneto svetainėje (www.bankrotodep.lt), apie grąžintinas lėšas informavo lietuvių bendruomenes Jungtinės Karalystėje ir Norvegijos Karalystėje.


 


Detalesnės informacijos galite pasiteirauti:


Tel. nr.: (8 5) 249 9341


El. pašto adresu: bankrotas@bankrotodep.lt


 


Garantinio fondo informacija


www.bankrotodep.lt 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!