Susitikimas su norvegijos profesinėmis sąjungomis iš lo lavrik

Pagal patvirtintą programą Norvegų LO Lavrik regiono centro atstovai susitiko su bendrovės vadovais ir profsąjungos komitetu. Susitikime dalyvavo: LO Lavrik regiono centro pirmininkas Raymon Marthinsen ir Norvegijos profesinių sąjungų delegacija, LPSK Kauno regiono centro pirmininkas Ramūnas Narbutas, generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkas Bronius Bučelis ir profsąjungos komiteto nariai.


Susitikimo metu UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkas Norvegų profsąjungininkus informavo, kad 2010 m. kovo 29 d. trejiems metams pasirašyta kolektyvinė sutartis, galiojanti visiems darbuotojams. Bendrovėje veikia dvi profesinės sąjungos: darbuotojų profesinei sąjungai priklauso 245 nariai, keleivinio transporto darbuotojų profesinei sąjungai 21 narys iš 472 bendrovėje dirbančių darbuotojų. UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinė sąjunga priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai ir Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų federacijai. Kiekvieną pirmadienį vyksta profsąjungos komiteto posėdžiai, kuriuose ieškoma būdų spręsti darbuotojų socialines ir darbo problemas.


Generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pristatė Norvegų delegacijai bendrovę Kauno autobusai. Kauno autobusų parkas įkurtas 1934 m., pagrindinė bendrovės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais autobusais. Pagrindinis akcininkas – Kauno miesto savivaldybė, valdanti 100% akcijų. Bendrovės autobusų amžius siekia daugiau kaip 15 metų. Vien 2011 metais pervežti 39 tūkstančiai keleivių ir nuvažiuota daugiau kaip 9 milijonai kilometrų. Direktorius pripažino, kad 2011 m. bendrovė patyrė 215 tūkst. Lt nuostolį. Savivaldybė skolinga bendrovei apie 21 mln. litų, vadovaujantis pasirašyta paslaugų sutartimi. Pagrindinės išlaidos sudaro 30%, dyzelinis kuras ir 45% darbo užmokestis. Lyginant su kitų Lietuvos didžiųjų miestų darbo užmokesčiu, Vilniuje vidutinis darbo užmokestis 3257 Lt, Kaune – 2516 Lt, Klaipėdoje – 2285 Lt, Panevėžyje – 2059 Lt ir Šiauliuose – 2213 Lt. Bendrovėje dirba 472 darbuotojai. Iš jų: darbininkai – 414, vadovai, specialistai 54, o vadovybė 4. Rizikos faktoriai: pasenę ir susidėvėję autobusai, nepakankamos miesto savivaldybės lėšos numatytos biudžete bus patiriamos sąnaudos faktorizuojant dėl įsiskolinimo.


Norvegų Lo Lavrik regiono centro pirmininkas Raymon Marthinsen informavo, kad Norvegijoje profsąjunga įkurta 1918 m. ir greitai minės 100 metų jubiliejų. Ilgą laiką Norvegų profsąjungos, kovodamos už savo teises, rengė streikus, kurie tęsdavosi 4-6 mėnesius. 1930 m. įšsikovojo, kad būtų 8 darbo valandų diena, įteisinti darbo įstatymai. Norvegijoje veikia tarifiniai susitarimai, kurie kas du metai peržiūrimi, vadovaujantis Vyriausybės skelbiamais infliacijos rodikliais. Norvegijoje vienas respublikinis profesinės sąjungos centras, veikia 23 šakinės organizacijos. Profsąjungai priklauso 55% dirbančiųjų, profsąjungos nario mokestis 1,8% nuo uždirbto atlyginimo. Vidutinis darbo užmokestis litais uždirbamas per mėnesį 17–20 tūkst. litų. Esminis Norvegų profsąjungos teigimas, jog bendrovės darbuotojai turi suvokti, kad priklausymas profsąjungoms, gali apginti nuo nedarbo, atleidimų, pasirašant kolektyvines sutartis visiems darbuotojams suteikia socialines garantijas.


Susitikime su darbuotojais Norvegijos profsąjungos atstovai atsakė į pateiktus klausimus ir diskutavo su bendrovės darbuotojams rūpimais klausimais. Vėliau Norvegų LO Lavriko Norvegų regiono centro atstovai apžiūrėjo remonto dirbtuves, darbininkų sąlygas ir bendrovės teritorijoje eksploatuojamus autobusus. Tą pačią dieną Kauno miesto savivaldybėje įvyko spaudos konferencija. Norvegų ir LPSK Kauno regiono centro profesinių sąjungų delegaciją priėmė vicemeras Stanislovas Buškevičius ir Kauno miesto savivaldybės direktorius Antanas Nesteckis. Norvegų profsąjungos, apie susiklosčiusią finansinę  padėtį viešojo transporto įmonėse padedant spręsti susiklosčiusią padėtį Kaune, artimiausiu laiku pateiks informaciją Europos tarybai. Artimiausiu laiku Norvegų profsąjungos pakvies LPSK Kauno regiono centro atstovus susipažinti su jų veikla.


 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


LPSK Kauno regiono centro


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!