Mėnuo: 2012 birželio

Darbo kodekso pasaka be galo

Vyriausybė, nusivylusi derybomis Trišalėje taryboje ir nesulaukusi profsąjungų pritarimo, suskubo atnešti visą DK pakeitimų paketą į Seimą. Pradėjęs narplioti šį gerokai supainiotą mazgą, šalies parlamentas […]

Profesinės sąjungos kviečia į mitingą birželio 30 dieną!

Kartu teikiamas projektas dėl nelegalaus darbo reglamentavimo pakeitimo DK. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427154&p_query=&p_tr2=2 Šis siūlymas nesvarstytas LR trišalėje taryboje. Kažkodėl visas įstatymas dėl nelegalaus darbo uždraudimo su visom […]

Darbo rinkos situacija gegužės mėnesį

Darbo pasiūla ir paklausa gegužės mėnesį išsilygino. Į šalies teritorines darbo biržas praėjusį mėnesį kreipėsi ir buvo suteiktas bedarbio statusas 24,7 tūkst. asmenų. Darbo pasiūla […]

Profesinės sąjungos vėl kelia pasipriešinimo vėliavas

Vyriausybė teigia, kad lankstesni darbo santykiai yra būtini, siekiant skatinti užimtumą ir mažinti nedarbą.Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius teigia, jog profsąjungos prieštarauja […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!