Uab „kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos 20-mečio minėjimas

Pradėdami darbuotojų profesinės sąjungos 20-mečio minėjimą, renginio vedėjai Vilius Kaminskas ir Jurgita Dulinskienė pakvietė dalyvius sugiedoti Lietuvos  valstybės himną.


Vilius Kaminskas, pristatydamas darbuotojų profesinę sąjungą daugybe gražių žodžių dėkojo profesinės sąjungos nariams ir linkėjo sėkmės organizacijai.


Jurgita Dulinskienė perskaitė sveikinimą darbuotojų profesinės sąjungos nariams, kuriame prisiminta, kad laikas matuojamas ne metais, o nuveiktais darbais ir būtent jais – didesniais ir mažesniais, nepastebimais ir lemiamais – nužymėtas mūsų dvidešimtmetis.


Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, priminė profesinės sąjungos istoriją, kaip organizacija buvo kuriama, kokį kelią teko nueiti per tuos 20-metų. Pirmininkas pasveikino pirmuosius profesinės sąjungos narius, padėjusius įkurti darbuotojų gynėjų organizaciją 1991 m. lapkričio 20 d.


Padėkos raštus ir atminimo suvenyrus įteikė: Jonui Gumbelevičiui, Edvardui Žukui, Stasiui Pacaičiui, Antanui Lukšaičiui, Petrui Puleikiui, Vidmantui Peizai, Jonui Bilevičiui, Ignui Brazauskui, kitiems prisidėjusiems prie profesinės sąjungos gyvavimo.


Darbuotojų profesinę sąjungą pasveikino LR Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas nuo Vyriausybės ir palinkėjo, kad ir toliau būtų tinkamai atstovaujama darbuotojų teisėms bendrovėje.


Profesinę sąjungą 20-mečio proga sveikino LR Seimo nariai Rytas Kupčinskas ir Vincė Vaidevutė Margevičienė, jie linkėjo gero pasisekimo atstovaujant darbuotojų interesams.


Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas daug gražių žodžių linkėjo darbuotojų profesinei sąjungai ir pasidžiaugė, kad socialinis dialogas šioje bendrovėje randamas kompromisų keliu. Profesinės sąjungos pirmininko užsispyrimas ir pasiekti rezultatai tai visapusė nauda bendrovei ir darbuotojams. Džiugu, kad 2012 metais bendrovę pasieks nauji biodujomis varomi autobusai ir tai, kad jie pakeis susidėvėjusius turimus senus autobusus.


Daug gerų žodžių išsakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas ir LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas. Kalbose prisiminta, kad šiandien Lietuvoje priimti įstatymai draudžia streikuoti profesinėms sąjungoms ir galbūt vienas iš kelių tartis su darbdaviu – socialinis dialogas.


Sveikinimus darbuotojų profesinės sąjungos 20-mečio proga perskaitė Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius, Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzevičius, jie linkėjo stiprybės atstovaujant darbuotojų interesams.


Darbuotojų profesinę sąjunga sveikino UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, AB „Autrolis“ generalinis direktorius Gintautas Činkikas, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ eksploatacijos direktorius Petras Švažas, linkėdami stiprybės ir gerų rezultatų ginant darbuotojų teises.


Pasibaigus oficialiajai daliai koncertavo Kauno muzikinio teatro solistas Liudas Mikalauskas. Buvo nuostabu ir nepakartojama klausyti jo atliekamų  dainų.


 


Renginyje dalyvavo: LR Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, Seimo nariai: Rytas Kupčinskas, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius, Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis, AB „Autrolis“ generalinis  direktorius Gintautas Činkikas, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ eksploatacijos direktorius Petras Švažas, darbuotojų profesinės sąjungos nariai ir jų šeimos nariai.


  


 


 


 


 


 


 


 


UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!