Ministras g.steponavičius nesipriešino mokyklų apiplėšimui

Tokia galimybė suteikta Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai  Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 8 punkte.  Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius turėjo galimybę įtikinti kitus Vyriausybės narius neatimti pinigų iš nemažų finansinių sunkumų turinčių mokyklų, tačiau daugiau kaip 14 mln. litų, kurie vargiai ar gali išgelbėti skylėtą valsybės biudžetą,  ministrui G. Steponavičiui ir kitiems Vyriausybės nariams pasirodė per gardus kąsnelis, kad jo taip lengvai atsisakytų. Nėra atlikta jokių skaičiavimų. kokia yra finansinė mokyklų, kuriose sumažėjo mokinių, padėtis, nebuvo surengtos konsultacijos su socialiniais partneriais. Tiek pats ministras, tiek ir kiti Vyriausybės nariai matyt pamiršo, kad diskusijose dėl 2011 metų valstybės biudžeto profesinės sąjungos, Lietuvos savivaldybių asociacija ir net LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai išsakė nuomonę, jog šios lėšos turi likti savivaldybėse.  Negana to, švietimo ir mokslo ministras susitikimų įvairiuose Lietuvos savivaldybėse irgi žadėjo, kad šios lėšos nebus paimamos.  Deja, politiko pažadai liko pažadais.
Tokia ministro pozicija leido Vyriausybei faktiškai apiplėšti mokyklas. Juk toks sprendimas sukuria prielaidas toliau uždarinėti mažas kaimo mokyklas, dar labiau suvaržo neformaliojo ugdymo galimybes atokiau nuo mokyklų gyvenantiems mokiniams, net pilnai sukomplektuotose mokyklose neleidžia mažinti mokinių skaičiaus klasės ir mobiliose grupėse. Kodėl G. Steponavičiui nerūpi mokytojai, kuriems dėl tokio sprendimo sumažėjo atlyginimai, o kai kuriose mokyklose iškilo grėsmė pritrūkti lėšų gruodžio mėnesio atlyginimams. Belieka tik nuogąstauti, kad tuo metu, kai visos Europos Sąjungos šalys pripažįsta, kad ypač svarbu vis veiksmingiau investuoti į švietimą ir mokymą, tam, kad ES žinių ekonomikos rodikliai galėtų pasivyti konkurentus Azijoje ir JAV, Lietuvos švietimo ir mokslo ministras kartu su visa Vyriausybe be sąžinės graužaties atima finansavimą iš švietimo, taip užkirsdamas kelią bent iš dalies kompensuoti trūkstamas lėšas, kurios yra gyvybiškai svarbios kokybiškam ugdymui organizuoti.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!