Lietuvoje ne per didelės pašalpos, o per maži atlyginimai

Šiuo metu skurdo riba yra apie 1,1 tūkst. Lt per mėnesį, tuo tarpu minimalus atlyginimas po mokesčių yra beveik perpus mažesnis – tesiekia 678 Lt.


Auditoriai kritikuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teigdami, kad ši pašalpos dydį skaičiuoja neturėdama aiškių kriterijų ir nesant teisinio reglamentavimo, todėl esą negalima įvertinti, ar minimaliems poreikiams tenkinti pašalpos dydis apskaičiuojamas pagrįstai.


Auditoriai siūlo keisti nuostatą, reikalaujančią asmenims būti įsiregistravusiems darbo biržoje bent 6 mėn., kad jiems būtų skiriama socialinė pašalpa, šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijos – šeimai netikėtai netekus pajamų, ji pusę metų gali likti be socialinės paramos.


Auditoriai pastebi, kad pasitaiko atvejų, kai šeimos pajamos iš darbo užmokesčio yra nedaug mažesnės ar tokio paties dydžio kaip pajamos, gautos iš socialinės paramos išmokų, todėl šeimos nariai gali būti finansiškai nesuinteresuoti dirbti.


Pavyzdžiui, penkių asmenų šeimos, kurioje abu dirbantys tėvai gauna minimalią algą, pajamos yra tokios pat, kaip ir šeimos, kurioje abu tėvai nedirba ir gauna tik socialinę paramą.


2010 m. socialinei paramai Lietuvoje panaudota beveik 2 milijardai litų.


 


 


www.DELFI.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!