Mėnuo: 2010 birželio

Vasaros fone – sezono darbų ypatumai

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad įdarbinant vaiką ar paauglį, kaip ir kitais atvejais, būtina sudaryti darbo sutartį. Jei įdarbinamas vaikas (nuo 14 iki 16 metų), […]

Piketas prie lr vyriausybės

DĖL ASIGNAVIMŲ VIDAUS REIKALŲ SISTEMAI 2011 METAMSMūsų turimais duomenimis, vidaus reikalų ministerijai pavesta pateikti numatomą asignavimų dydį 2011 metams, kuris neviršytų 2010 metų asignavimų lygio. […]

Europos mediatorių seminaras lietuvoje

Renginio metu dėmesys sutelktas į kolektyvinių derybų, Europos darbo tarybų strategijų ir galimybių, restruktūrizacijos ir gamybos perkėlimo numatymo, socialinės įvairių šalių mediacijos (tarpininkavimo), socialinio mediatoriaus […]

Ikimokyklinis ugdymas: diskusija įvyko – problemos liko

Paliestos aktualios temos:  pedagogų darbo organizavimas, auklėtojų padėjėjų statusas, popierizmo gausa, mikroklimatas, ikimokyklinuko krepšelio įvedimas,  vadovų rotacijos klausimas, pedagogo atsakomybė vaikų traumų atvejais, informacijos stygius… […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!