Piketas prie lr vyriausybės

DĖL ASIGNAVIMŲ VIDAUS REIKALŲ SISTEMAI 2011 METAMS

Mūsų turimais duomenimis, vidaus reikalų ministerijai pavesta pateikti numatomą asignavimų dydį 2011 metams, kuris neviršytų 2010 metų asignavimų lygio. Atsižvelgiant į objektyvias šių bei ateinančių metų aplinkybes, manome, jog toks požiūris – klaidingas, visiškai neįvertinama esama situacija.
2009 m. gruodžio 11 d. nutarimu, Konstitucinis Teismas konstatavo, jog Valstybės tarnybos įstatymo VI skyrius „Darbo užmokestis“ ta apimtimi, kuria jame nebuvo nustatyta teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo nustatytą ribą (70 proc.), prieštaravo Konstitucijai. Preliminariais skaičiavimais valstybės skola pareigūnams gali siekti 14 mln. litų. Vidaus reikalų ministras šių metų kovo mėnesio antroje pusėje pakartotinai siūlė pareigūnams neišmokėtą darbo užmokesčio dalį pripažinti valstybės skola, tačiau į siūlymus neatsižvelgta. Vyriausybės siūlymu pareigūnai su skundais (kurie yra tenkinami) kreipiasi į teismus dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Tokiu būdu dar labiau didinamos valstybės išlaidos (teisminiams procesams), susijusios su antikonstitucinio įstatymo taikymu. Tad būtina skirti finansavimą šiems valstybės įsipareigojimams padengti siekiant išvengti formalių teisminių procesų.
2010 m. sumažinus pareigūnų darbo užmokesčio fondą, statutiniai valstybės tarnautojai priversti eiti nemokamų atostogų. Pažymėtina, jog pareigūnų darbo jėgos trūkumas labai apsunkina tinkamą teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų funkcijų įgyvendinimą. Darbas, pareigūnams esant nemokamose atostogose, niekur nedingsta ir pats nepasidaro, jis vis tiek vienaip ar kitaip turi būti atliktas.
Itin aktualus mūsų visuomenei yra viešosios tvarkos užtikrinimo klausimas. 2011 m. Lietuvoje numatoma surengti Vyrų Europos krepšinio čempionatą, ESBO Ministrų Tarybos susitikimą, Demokratijų bendrijos ministrų susitikimą ir kitus renginius. Jie pareikalaus papildomų pajėgų siekiant įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimus dėl tinkamos šių renginių eigos, tad papildomas finansavimo skyrimas – būtinybė. Taip pat, atsižvelgiant į 2010 m. praktiką (pavyzdžiui, vykusias eitynės „Už lygybę“), neplanuoti masiniai ir prieštaringai visuomenėje vertinami renginiai reikalauja neplanuotų papildomų lėšų, užtikrinant visuomenės saugumą ir reikiamą atlyginimą už  pareigūnų darbą.
Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga statutinių pareigūnų vardu, prašo atsižvelgti į išdėstytus argumentus ir skirti papildomus asignavimus vidaus reikalų sistemai 2011 metams.


Loreta Soščekienė,


Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos pirmininkė

Šltinis:


www.vrsps.lt


 

 


 


 


 


 


Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!