Valdyboje – apie gynybos  finansavimą (FM skaidrės), Profesinių sąjungų įstatymą, DK pakeitimus

Kovo 18 d. įvykusiame LPSK valdybos posėdyje pirmininkė Inga Ruginienė informavo apie antrąjį susitikimą pas Premjerę Ingridą Šimonytę dėl gynybos finansavimo. Anot jos, susitikimas buvęs gana produktyvus, nes finansų ministrė Gintarė Skaistė pristatė kelis variantus dėl tam tikrų mokesčių kėlimo ir kiek tai atneštų papildomų lėšų (skaidrės – čia). Pasiūlyta bendros pozicijos ieškoti darbuotojų ir darbdavių atstovams Trišalėje taryboje. I. Ruginienė atkreipė dėmesį, jog tai bus daroma, tačiau atsakomybė neturėtų būti primetama socialiniams partneriams, ją turi prisiimti vyriausybė. Pas Premjerę bus grįžtama po Velykų, o LPSK valdyba, išsinagrinėjusi siūlomus variantus, pozicijai formuoti susitiks į neeilinį posėdį kovo 25 d.

Toliau posėdyje aptartas Profesinių sąjungų įstatymo projektas, kurį inicijavo Seimo narys Vilius Semaška. Prisidengiant tuo, kad neva įstatymo projektu siekiama didinti profesinių sąjungų pasitikėjimą visuomenėje (net nepasitarus su pačiomis profesinėmis sąjungomis), siūloma išplėsti profesinių sąjungų prievoles: įtvirtinti profesinių sąjungų valdymo organų atsakomybę teikiant metines veiklos ataskaitas ir metinius finansinius ataskaitų rinkinius, tame tarpe ir informaciją apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir jos panaudojimą.

Nepaisant to, kad net ir Seimo Teisės departamentas įžvelgė, jog projekto nuostatos galimai pažeidžia Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“ bei Lietuvos Konstituciją (50 str., 1 d.), Seimo nariai kovo 14 d. nubalsavo už šio projekto tolimesnį svarstymą. Dar paprašyta Trišalės tarybos ir Vyriausybės išvadų, o po aptarimų Seimo komitetuose į Seimo plenarinį posėdį projektas turėtų grįžti birželio 11 d.

Valdyba kategoriškai pasmerkė šį projektą, nes juo suvaržoma profesinių sąjungų teisė veikti laisvai, savarankiškai savo įstatuose apsibrėžti ir vykdyti profesinės sąjungos veiklą. LPSK pirmininkė I. Ruginienė informavo, jog jau susisiekta su TDO Europos regiono vadovu, galimi veiksmai aptarti ir su kitų Lietuvos profesinių sąjungų vadovais.

LPSK teisininkė Evelina Šilinytė vėliau pristatė rezultatus darbo grupės, dirbusios prie streikų reglamentavimo pokyčių projekto, kuriam pritarta valdyboje. Projektu siekiama streikų skelbimo tvarką padaryti paprastesne,  nes dabartiniai suvaržymai smarkiai komplikuoja procesą, kuris nuo streiko paskelbimo iki jo pradžios užtrunka kelerius metus.

Aptarti ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti ir Lietuvos trišalėje taryboje pristatyti Darbo kodekso pakeitimai, kurių dalis susijusi su ES direktyva dėl deramo minimalaus darbo užmokesčio. Toliau šie pasiūlymai bus svarstomi Darbo santykių komisijoje prie Trišalės tarybos.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!