Kaip išsaugoti darbo vietas, pasitelkiant skaitmenizaciją

Pamatinis susitarimas dėl skaitmenizacijos iššūkių tarp socialinių partnerių turėtų užtikrinti, kad darbo vietų apsauga ir darbuotojų įtraukimas į jų darbus paveiksiančius procesus būtų prioritetizuojami Europos Sąjungoje.

Visiems sektoriams susiduriant su sunkumais, pranešimai apie darbų netekimą dėl pandemijos Europoje tapo kasdienybe: preliminari analizė rodo, kad darbo vietų netektys dėl restruktūrizacijos 2020 II ketv. išaugo dvigubai lyginant su praėjusiais metais.

Profesinės sąjungos stovi priešakinėse linijose dėl darbuotojų gerovės. Liepos pabaigoje Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ir trys didelės ES lygio darbdavio organizacijos (BusinessEurope, CEEP ir SMEunited) pasirašė Autonomišką pamatinį susitarimą ir įsipareigojo dirbti drauge, kuo sklandžiau pereinant prie vis labiau skaitmenizuojamų darbo vietų visoje Europoje. Visgi šio susitarimo svarba dar didesnė – jis pateikia pozityvų šabloną derantis dėl teisingos pertvarkos ir esminių pokyčių darbo pasaulyje.

Investicijos į darbuotojus

Mūsų prioritetas – stiprinti suvokimą dėl tinkamo darbuotojų ir jiems atstovaujančių profesinių sąjungų įtraukimo svarbos. Minėtame susitarime pažymima, kad vietoj atleidimų, darbdaviai privalo ieškoti kitų galimybių – ne tik išlaikyti, bet ir investuoti į savo darbuotojus, taip sukuriant naujas galimybes ir įgalinant darbuotojus sklandžiai prisitaikyti prie pokyčių.

Autonominis susitarimas tarp darbuotojų ir darbdavių atstovų galioja visoje ES ir apima tiek valstybinį, tiek privatų sektorių, įskaitant ir elektroninių platformų darbuotojus. Jame pripažįstama profesinių sąjungų teisė atstovauti darbuotojams ir, ruošiantis deryboms, joms privaloma suteikti teisę konsultuotis su visais darbuotojais, atveriant visą deryboms reikalingą informaciją.

Skaitmenizacijos iššūkiai, sektorių restruktūrizacija ir reikalingas jų aprūpinimas yra susiję. Atlikta apklausa parodė, kad 74 proc. apklaustų kompanijų tikisi, jog dalis jų darbuotojų ilgainiui ims dirbti nuotoliniu būdu. ETUC svarbu, kad tokie darbuotojai išlaikytų visas „įprastų“ darbuotojų teises, galėtų būti vienodai atstovaujami profesinių sąjungų bei kad nepablogėtų jų atlyginimai ir darbo sąlygos.

Konkretūs pasiūlymai

Šis dokumentas nepakeičia jokių jau turimų teisių ir palieka ncionalinio lygio nacionaliniams ar vietiniams partneriamsgalimybę įdiegti reikiamas priemones jiems labiausiai tinkančiu būdu. Be to, šis socialinių partnerių susitarimas – tik proceso pradžia. Dabar ETUC nacionaliniai ir šakiniai nariai dirbs su kolegomis iš darbdavių pusės, kad susitartų dėl savų specifinių aplinkybių. Nors ETUC pagalba ir konsultacijos bus pasiekiamos visuose derybų žingsniuose, susitarimas jau padeda pagrindą konkretiems pasiūlymams dėl įgūdžių, darbo organizavimo ir sąlygų, kuriuos tereikia adaptuoti vietiniam kontekstui per penkių etapų procesą.

Pirmas žingsnis yra sukurti abipusį pasitikėjimą tarp darbuotojų ir dabdavių atstovų. Antra, partneriai turės susitarti dėl bendro dabartinės situacijos analizės ir vertinimo. Trečia – reikės parengti apžvalgą ir drauge priimti skaitmenizacijos strategiją. Ketvirta – priimti susitarimą ir įgyvendinti atitinkamus veiksmus diegiant skaitmenizaciją. Galiausiai paskutinis etapas apima reguliarią stebėseną ir proceso vertinimą, prireikus – atsižvelgiant į situaciją – išlieka galimybė atnaujinti procesus.

Perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas skaitmeninėje aplinkoje yra raktas į sėkmingą atsigavimą per pandemiją ir po jos.

Žinoma, socialinių partnerių užduotis yra tarpusavyje sutarti, kokių (skaitmeninių) įgūdžių mokymus reikia prioritetizuoti (darbuotojams jie turėtų būti nemokami). Tai įgalintų darbuotojus prisidėti prie ekonomomikos atsigavimo, o ne nerimauti dėl laukiančio nedarbo ir pavojingai suprastėsiančių darbo standartų.

Kadangi daug verslų susiduria su stipriu spaudimu, valstybės narės turi atlikti savo dalį – per finansinę pagalbą, specialistų konsultacijas ir skatinant kolektyvines derybas. Tuo metu ES vaidina svarbų vaidmenį, atverdama reikiamus išteklius valstybėms narėms bei Europos kompanijoms, pavyzdžiui, atkuriant Mokumo fondą (pirmiausia pasiūlytą Europos Komisijos) ir padidinant Globalizacijos fondą. Mums reikia darbu pagrįsto ekonominio atsigavimo bei būtina vengti nemokumo ir masinių atleidimų.

Esther Lynch yra Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotoja

Originalus tekstas publikuotas socialinės politinės analizės platfomoje „Social Europe“. Jį galite rasti čia.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!