Įvyko Lietuvos trišalės tarybos posėdis

Balandžio 15 d. įvykusiame Lietuvos trišalės tarybos posėdyje svarstyta galimybė priimti tam tikrą tarybos dokumentą dėl priemonių kovojant su covid-19 pandemijos pasekmėmis ekonomikai. Darbdavių pusė pasiūlė parengti Trišalės tarybos nutarimą, nes norima, kad finansinės pagalbos priemonės verslui būtų didesnės ir jį pasiektų greičiau. Vyriausybė savo ruožtu pasiūlė parengti Trišalėje taryboje atstovaujamų pusių susitarimą. Posėdyje buvo svarstomas vyriausybės koreguotas susitarimo projektas.

Darbdaviai prašo vyriausybės daugiau kompensuoti prarastas pajamas, vardija Vokietijos, Danijos pavyzdžius, tačiau nenori prisiimti įsipareigojimo bent kurį laiką išlaikyti darbo vietas. Taip pat jie nepritaria vyriausybės siūlymui, kad įmonių, gaunančių darbo užmokesčio subsidijas, akcininkai atsisakytų nuo dividendų išmokėjimo 2020 metais ir grąžintų jau išmokėtus dividendus už 2019 m. Minėtos sumos būtų nukreipiamos visų pirma kompensuoti darbuotojų darbo užmokesčio daliai.

LPSK pirmininkė Inga Ruginienė pasigedo dokumente didesnio dėmesio darbuotojams ir garantijų, kad nemažės darbuotojų pajamos bent jau viešajame sektoriuje. Taip pat ji nepritarė, kad būtų kalbama apie susitarimą, nes šis formatas reikalauja daugiau laiko svarstymams, o dabar reikia veikti kuo greičiau. LPSK vadovė pasiūlė parengti Trišalės tarybos rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei.

I.Ruginienė pastebėjo, jog dokumente trūksta dėmesio ir darbuotojų saugai bei pasiūlė įtraukti punktą, kad būtų sukurtas bendras sveikatos saugos standartas, panašus į tuos, kurie jau yra taikomi sveikatos apsaugos ir maisto pramonės įstaigose. Be to, rekomendacijose turį būti aiškiai pasakyta, kad parama verslui ir darbuotojams nesibaigia su karantino atšaukimu.

Trišalės tarybos nariai sutarė dėl rekomendacijų formato, dokumentas bus tobulinamas ir svarstomas organizacijose, o galutinis sprendimas bus priimtas kitame posėdyje, kuris numatytas balandžio 22 d.

Antru klausimu buvo dar kartą svarstoma Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narius atrankos tvarka. Nors Trišalė taryba jau yra priėmusi sprendimą, jog ji pati pagal nustatytus kriterijus atrinkinės narius, tačiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) teikiamas Vyriausybės nutarimo projektas vis dar numato didelį vyriausybės kišimąsi į šį procesą.

Darbdaviams ir profesinėms sąjungoms šį kartą einant išvien rastas kompromisas su EIM atstovu, o galutinis dokumento projektas taip pat bus priimamas kitame Trišalės tarybos posėdyje.

Trišalei tarybai šiuo metu pirmininkauja socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė.

Lietuvos Respublikos trišalė taryba – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija.

Narių sąrašas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!