Siekiama, kad kolektyvinės sutartys galiotų valstybės ir vidaus tarnybose

Spalio 10 d. Seime po pateikimo pritarta Seimo narės Aušros Papirtienės inicijuotiems Vidaus tarnybos statuto ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimų projektams, kuriais siekiama suderinti Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo ir Statuto teisinį reglamentavimą dėl kolektyvinių sutarčių rūšių. Tai pat siekiama suvienodinti pozicijas ir nuomones dėl šakos, nacionalinių kolektyvinių sutarčių nuostatų aiškinimo ir taikymo valstybės tarnyboje ir vidaus tarnyboje.

Darbo kodekse nurodoma, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos darbo teisės šaltinių yra kolektyvinės sutartys, jame yra įtvirtintos ir pagrindinės kolektyvinių sutarčių rūšys: nacionalinė (tarpšakinė) kolektyvinė sutartis; teritorinė kolektyvinė sutartis; šakos (gamybos, paslaugų, profesinė) kolektyvinė sutartis; darbdavio lygmens kolektyvinė sutartis; darbovietės lygmens kolektyvinė sutartis – nacionalinės, šakos ar darbdavio lygmens kolektyvinės sutarties nustatytais atvejais.

Šiuo metu galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme nėra numatyta tokia kolektyvinių sutarčių rūšis kaip šakos kolektyvinė sutartis, o Vidaus tarnybos statute nėra numatyta nacionalinė kolektyvinė sutartis. Dėl to yra teigiama, kad nesant konkrečių nuorodų minėtuose teisės aktuose sudarytų kolektyvinių sutarčių nuostatos  jas sudariusių profesinių sąjungų ar profesinių sąjungų organizacijų nariams nėra taikomos. Toks teisinis reglamentavimas pažeidžia minėtų profesinių sąjungų ar jų organizacijų narių teisės ir užkerta jiems kelią naudotis minėtose sutartyse numatytomis papildomomis socialinėmis garantijomis.

Seimo posėdyje numatyta, kad šių projektų preliminari svarstymo data yra lapkričio 28 d. Prieš tai jie bus svarstomi Seimo komitetuose.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!