Susitikimas Tarptautinės darbo organizacijos būstinėje

Kovo 20-23 d. Ženevoje, Šveicarijoje, Lietuvos profesinių sąjungų delegacija susitiko su Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) vyriausiuoju darbuotojų veiklos specialistu Sergejumi Glovacku, atsakingu už darbuotojų sektorių. Daugiausia tai yra darbas su profesinėmis sąjungomis, tačiau iš esmės aprėpia visa, kas susiję su darbuotojais.

LPSK šiame susitikime atstovavo Bronius Bučelis, Jovita Jančauskienė, Žydrūnas Mineikis, Darius Nagelis ir Eglė Kukštaitė.

Susitikime aptarta Lietuvoje darbuotojų socialinė padėtis, taip pat tai, kad balandžio 10-13 d. Vilniuje lankysis TDO teisininkai, kur su Lietuvos profsąjungomis aptars Darbo kodekso problematiką. TDO teisininkai pateiks išvadas dėl jo poveikio, taisytinų vietų.

Delegacija dalyvavo administracijos tarybos posėdyje, kuriame nutarta mažinti TDO darbuotojams atlyginimus 10 proc. Po pietų vestibiulyje įvyko darbuotojų streikas, nes profsąjungos darbdavių sprendimui nepritarė. Vėliau posėdžio metu  išklausyti Kari Tapiolos ir Anželikos Muller pranešimai dėl socialinio dialogo vedant kolektyvines derybas su darbdaviais.

“Vėliau lankėmės lankėmės Jungtinių Tautų organizacijos ofise, kur vyksta konferencijos ir išklausomos valstybių ataskaitos. Baigiant vizitą Ženevoje Lietuvos profsąjungų delegacija aptarė, kaip gautas žinias pritaikyti savo organizacijose plėtojant socialinę partnerystę”, – apibendrino B. Bučelis.

Priminsime, kad S. Glovackas yra žinomas Lietuvos profesinių sąjungų veikėjas, pirmojo profsąjungų jaunimo centro šalyje įkūrėjas, devynerius metus dirbęs Tarptautinėje profesinių sąjungų konfederacijoje (ITUC), o nuo 2010 m. spalio pradėjęs dirbti Tarptautinėje darbo organizacijoje (TDO).

Pati TDO įkurta 1919 m. ir yra vienintelė trišaliu principu (vyriausybės, darbuotojai, darbdaviai) veikianti Jungtinių Tautų specializuota agentūra. Jai priklauso 187 valstybės. Lietuva į TDO įstojo 1921 m., narystė šioje organizacijoje atnaujinta 1991 m. spalio 4 d. Jos tikslas – visame pasaulyje didinti socialinį teisingumą dirbantiems darbuotojams. Jos veikloje planuojama įgyvendinant keturis strateginius tikslus: pagrindinius principus ir teises darbe; didesnes užimtumo ir uždarbio galimybes vienodai vyrams ir moterims; socialinę apsaugą; socialinį dialogą ir trišalį bendradarbiavimą. Ši organizacija numato tarptautinę politiką ir programas, siekdama gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas, kuria tarptautinius darbo standartus, kurių turėtų laikytis valstybės narės, vykdo plačią techninio bendradarbiavimo programą, siekdama padėti vyriausybėms įgyvendinti atitinkamą politiką, dalyvauja mokymo, švietimo ir tyrimo veikloje. TDO yra ratifikavusi 189 konvencijas. 2019 m., minint organizacijos 100 metų įkūrimą Ženevoje, vyks konferencija dėl socialinio dialogo plėtojimo ES ir kitose šalyse.

 

Parengė Bronius Bučelis

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!