Trišalėje taryboje baigtas svarstyti naujasis Darbo kodeksas

Rugsėjo 28 d. vykusiame Trišalės tarybos posėdyje baigtas svarstyti mokslininkų siūlomas Darbo kodeksas. Profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai kai kuriais klausimais nerado kompromiso, todėl fiksuotos skirtingos nuomonės.

Vakar Trišalėje taryboje:

 • sutarta, kad paeiliui einančiomis laikomos darbo sutartys, kurias skiria ne ilgesnis kaip 2 mėnesių laikotarpis;
 • patikslino, kad maksimali darbo savaitės trukmė su papildomo darbo susitarimu ir viršvalandžiais – 60 val., o suminės darbo laiko apskaitos atveju – 48 val. Pritarta profesinių sąjungų siūlymui įvesti suminę darbo laiko apskaitą su darbuotojų atstovų sutikimu;
 • sutarta dėl maksimalios viršvalandžių ribos per metus – 180 val., kitokią trukmę nustatant kolektyvinėse sutartyse;
 • susitarta, kad pietų pertrauka suteikiama ne vėliau kaip po 5 darbo valandų;
 • patikslino, kad švenčių dieną dirbama tik darbuotojo sutikimu arba dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą ar sutarus kolektyvinėje sutartyje;
 • sutarė, kad bendra poilsio diena – sekmadienis;
 • patikslino, kad skirti dirbti poilsio dieną galima tik darbuotojo sutikimu arba dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą ar sutarus kolektyvinėje sutartyje;
 • sutarė, kad darbo apmokėjimo sistema yra privaloma įmonėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius viršija 20.
 • sutarta, kad prie 110 str. 4 d. bus įrašyta, jog už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą, o nesant galimybės sutrumpinti darbo dienos, mokamas padidintas darbo užmokestis;
 • sutarta, kad suteikiamos ne mažiau kaip 5 dienos darbuotojų atstovų mokymui ir švietimui ir 2 iš jų apmokamos;
 • sutarta, kad darbuotojas negali būti atleidžiamas, kol vyksta darbo ginčas;
 • sutarta numatyti, kad ne tik darbdavys, bet ir darbuotojų atstovai gali ginčyti VDI sprendimą.

Atskiros nuomonės fiksuotos dėl terminuotos sutarties pasibaigimo per 5 darbo dienas po termino pabaigos ir dėl išeitinių išmokų; budėjimo namuose trukmės ir jo apmokėjimo; lokauto; streikų skelbimo; Profesinių sąjungų įstatymo inkorporavimo į Darbo kodeksą ir daugelio kitų klausimų.