EBPO rekomendacijos Lietuvai

Rugsėjo 24 d. per Vilniuje vykusią konferenciją Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pristatė Lietuvoje vykdomų reguliavimo reformų vertinimą ir rekomendacijas Lietuvos reguliavimo politikai.

Konferencijoje „Reguliavimo politika Lietuvoje: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų pristatymas“ buvo pristatytos EBPO rekomendacijos Lietuvai, kaip tobulinti centralizuotą teisės aktų projektų poveikio vertinimo kokybės kontrolę, sistemingai koordinuoti galiojančio reguliavimo stebėseną, kokybiškiau planuoti Vyriausybės teisėkūrą, gerinti konsultacijas su socialiniais ir ekonominiais partneriais ir verslo priežiūrą, užtikrinti perkeliant Europos Sąjungos direktyvas nustatomų perteklinių reikalavimų prevenciją.

Renginio metu vykusiose diskusijose su dalyviais dėl EBPO rekomendacijų įgyvendinimo prioritetų ir pasiūlymų, buvo pristatyta Lietuvos vykdomų verslo aplinkos gerinimo reformų pažanga. Dalyviams buvo pristatyti ir dalinami Ūkio bei Teisingumo ministerijų parengtas verslo priežiūros vadovas bei  EBPO ataskaitos rekomendacijos.

Su konferencijos medžiaga galima susipažinti Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

 

Danutė Šlionskienė

LPSK veiklų koordinatorė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!