Lapkričio mėnesio Trišalės tarybos posėdis

LR Trišalės tarybos posėdyje, vykusiame lapkričio 25 dieną, buvo svarstomas klausimas dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimo. Kultūros komiteto prie Trišalės tarybos pirmininkas Petras Zurlys paprašė Trišalės tarybos kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad 2015 m. valstybės biudžete kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimui būtų numatyta 25 mln. Lt.

Šių metų spalio 2 d. įvyko kultūros darbuotojų asociacijų atstovų susitikimas su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi ir kultūros ministru Šarūnu Biručiu. Susitikimo metu Ministras Pirmininkas pritarė, kad kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai kitais metai turėtų būti pakelti dviem koeficientais, tai A.Butkevičius patvirtino ir pranešime spaudai.

Trišalės tarybos nariai nutarė palaikyti kultūros ir meno darbuotojų prašymą ir kreiptis į LR Vyriausybę, tačiau kartu buvo nutarta kreiptis ir dėl kompleksinio kitų atlyginimų pakėlimo. Taip pat buvo pritarta siūlymui kitais metais peržiūrėti visą darbo užmokesčio sistemą.

Be to, buvo svarstytas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. Įsakymo Nr. A1-556 „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo reglamento bei Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komisijose ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.

Projektu siūloma suderinti minėtus teisės aktus su LR Seime svarstomais Darbo kodekso 287 str. 2 d. pakeitimais, kurie numato, kad kiekvienos darbo ginčų komisijos sąrašus sudaro Trišalės tarybos pirmininkas.

LPSK pirmininkas A.Černiauskas įvardijo problemas, susijusias su dalyvavimu darbo ginčų komisijos darbe. Viena iš jų – už kelionę į darbo ginčų komisijos posėdį paskirtam komisijos nariui apmokama tik pagal pateiktą kelionės dokumentą, t. y. kelionės bilietą, tačiau kyla problema, kai naudojamasi elektroniniu bilietu ir neįmanoma pateikti įrodymo, jog buvo sumokėta už kelionę viešuoju transportu. Kaip sprendimą siūlė nustatyti fiksuotą mokestį už kelionę į komisijos posėdį ir iš jo bei diferencijuoti mokestį, priklausomai nuo miesto viešojo transporto įkainių, kuriame vyksta komisijos posėdis.

Taip pat buvo pažymėta, kad kyla problema, kai reikia pasirašyti komisijos protokolą, kuris surašomas kitą dieną po posėdžio. Komisijos nariai turi gaišti laiką bei eikvoti lėšas, nes vyksta jo pasirašyti. Siūloma apsiriboti vien tik komisijos pirmininko parašu. Taip pat komisijos nariams apmokama tik už komisijos posėdžio laiką, tačiau neretai jie sugaišta daugiau laiko kelionėje nei pačiame posėdyje, o už kelionės laiką neapmokama, todėl nukenčia tos komisijos nario tos dienos darbo užmokestis.

Trišalė taryba pritarė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktam pakeitimo projektui ir nusprendė pateikti pasiūlymus ministerijai dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimų, kuriuos įvardijo LPSK pirmininkas.

Apsvarsčius komisijų ir komitetų prie LR Trišalės tarybos veiklą, buvo nuspręsta, kad ne visi komitetai veikia efektyviai, todėl nutarta į kitus Trišalės tarybos posėdžius pasikviesti komisijų ir komitetų pirmininkus ir aptarti jų funkcionavimo būtinybę bei jų veiklos suaktyvinimo galimybes. Trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti komisijos prie LR Trišalės tarybos pirmininku buvo išrinktas LPSK pirmininkas A. Černiauskas.

Kitas Trišalės tarybos posėdis numatytas gruodžio 16 dieną, kurį po diskusijų nutarta surengti Kaune.

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!