VII Lietuvos geležininkelininkų profsąjungos federacijos suvažiavimas

Lapkričio 20 d. Vilniuje įvyko VII Lietuvos geležininkelininkų profsąjungos federacijos suvažiavimas. Jame buvo pateikta 2010-14 metų veiklos ataskaita, išrinkti Federacijos pirmininkas bei jo pavaduotojas.

Sveikinimo kalbas sakė AB „Lietuvos geležininkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis. Be to, delegatus sveikino Baltarusijos geležininkelininkų profesinės sąjungos pirmininkas Vladimiras Ringas bei Estijos geležininkelininkų profesinės sąjungos pirmininkas Olegas Čubarovas.

LGPF pirmininkas Vilius Ligeika pateikė 2010-2014 metų veiklos ataskaitą. LGPF pirmininko veikla įvertinta teigiamai.

Per šį laikotarpį narių skaičius išaugo, o tai yra 46 proc. bendrovės darbuotojų. (AB „Lietuvos geležininkeliai“ dirba 10500 darbuotojų.) Be to, įkurtos 6 naujos profesinės sąjungos, tad Federacija vienija 23 geležininkelininkų profesines sąjungas.

Pasirašyta AB „Lietuvos geležinkeliai“ kolektyvinė sutartis, darbuotojams atstatytas ikikrizinis kintamojo atlyginimo dydis bei valandinis tarifas. Iš viso darbuotojams iki 2015 metų bus išmokėta 14322,9 mln. litų sumažinto atlyginimo.

Federacija tęsė derybas su LR Vyriausybe, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl grupės darbuotojų, tiesiogiai susijusių su traukiniu eismu ir pensinio amžiaus nustatymo pablogėjus sveikatai. Deja, ligi šiol rezultatų nepasiekta. 2012 m. kovo 1 d. pasirašytas susitarimas su ERGO Insurance SE Lietuvos filialu dėl bendros civilinės atsakomybės draudimo.

Be to, siekdama maksimaliai užtikrinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų socialines, ekonomines garantijas, LGPF pasirašė susitarimus su Lietuvos socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo, Lietuvos žaliųjų partijomis.

Suvažiavime buvo renkamas LGPF pirmininkas ir jo pavaduotojas. Artimiausius penkerius metus Federacijai vadovaus Vilius Ligeika ir Valerijus Cigankovas. Be to, buvo išrinkta Revizinė komisija ir patvirtinti LGPF įstatai bei veiklos planai.

Bronius Bučelis

Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkas

gelezinkelininkai3-2014

 

gelezinkelininkai2-2014

gelezinkelininkai-2014

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!