Radviliškio regiono profesinių sąjungų centras pakvietė į nemokamą praktinį seminarą

Lapkričio 21 d. Radviliškio regiono profesinių sąjungų centras visiems regiono darbdaviams, asmenims, atsakingiems už darbų saugą bei darbo ginčų sprendimą, profesinių sąjungų nariams organizavo nemokamą praktinį seminarą šiomis aktualiomis temomis: „Darbuotojų instruktažai, jų organizavimo specifika ir profesionalumas. Darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių teisės aktų, papildymų bei pakeitimų, nelaimingų atsitikimų prevencijos, įvykių tyrimo srityje, komentavimas“ bei „Darbo ginčų nagrinėjimo teisiniai ir praktiniai aspektai. Dokumentacija ir jos teisingas parengimas. Motyvuotas ir kryptingas dalyvavimas/atstovavimas darbo ginčų komisijoje“.

Pranešimus skaitė Zenonas Griguola, Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Šiaulių skyriaus vedėjas, ir Daiva Snudaitienė, VDI Šiaulių skyriaus vyresnioji inspektorė, darbo ginčų komisijos pirmininkė.

Seminaras sudomino tiek darbdavius, tiek atsakingus už darbų saugą specialistus, tiek profesinių sąjungų atstovus. Į šį švietėjišką renginį susirinko arti 70 klausytojų iš viso Radviliškio regiono. Atstovai atvyko iš švietimo, žemės ūkio, smulkaus verslo, sveikatos apsaugos, transporto, geležinkelio, priešgaisrinės, savivaldos administracijos, visuomenės sveikatos, socialinio darbo, profesinių sąjungų organizacijų.

Radviliškio regiono profesinių sąjungų centro informacija

DSC_0287

DSC_0294

DSC_0290

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!