Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo aukšto lygio susitikimas

Lapkričio 19 d. profesinių sąjungų lyderiai iš viso Baltijos jūros regiono susitiko Taline. Pagrindinės Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) aukšto lygio susitikimo temos buvo profesinių sąjungų indėlis į ekonominę plėtrą regione ir profesinių sąjungų judėjimo plėtra Baltijos jūros regione.

Susitikimą pradėjo Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas sveikinimo žodžiu. Savo kalboje jis paminėjo galimybę, kad ateityje daug darbo vietų bus pakeista kompiuteriais ir robotais, todėl reikėtų pagalvoti ir apie daugybės darbuotojų perkvalifikavimą ir socialinius mokesčius nuo darbo vietų, kurios bus robotizuojamos.

Profesinių sąjungų lyderiai aptarė laisvą darbo jėgos judėjimą, poveikį ekonomikai ir pokrizinius iššūkius, kuriuos ji kelia profesinėms sąjungoms.

Iš profesinių sąjungų perspektyvos – Europos ir Estijos ekonomika bei darbo rinka negerėja pakankamai greitai. “Pakilti nuo žemo taško nelengva, ypač kai darbuotojų lūkesčiai dėl darbo užmokesčio didinimo išaugo. Kita vertus, bet koks darbo užmokesčio didėjimas turi būti saugus, kad atlaikytų bet kokią būsimą krizę”, – teigė Estijos profesinių sąjungų konfederacijos prezidentas Peepas Petersonas.

Kitas svarbus diskusijų klausimas – narių pritraukimas ir profesinių sąjungų plėtra. Keitimasis patirtimi ir geriausia praktika šioje srityje yra gyvybiškai svarbūs.
“Mes aptarėme kai kuriuos sėkmingiausius šiuolaikinių narių pritraukimo pavyzdžius iš Šiaurės ir Baltijos šalių”, – sakė Magnusas Gissleris, Šiaurės profesinių sąjungų tarybos NFS generalinis sekretorius.

Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklas jungia 22 valstybių organizacijas, kurios atstovauja per 11 milijonų profesinių sąjungų narių. BASTUN aukšto lygio susitikimą Taline organizavo Estijos profesinių sąjungų konfederacija EAKL, kuri šiuo metu pirmininkauja BASTUN (pirmininkavimas tęsis iki 2015 m. birželio), ir Šiaurės profesinių sąjungų tarybos NFS sekretoriatas.

BASTUN tikslas yra daryti įtaką politinių sprendimų priėmimo procesui ir socialinei raidai šalyse narėse per įvairius tarptautinius projektus ir konsultacijas.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!