Mėnuo: 2014 kovo

Lpsk moterų centras surengs diskusiją panevėžyje

Jos metu Dr. Margarita Jankauskaitė aptars struktūrinės daugialypės diskriminacijos priežastys, jos (re)produkcijos mechanizmai ir įveikimo priemonės, užtikrinant darbuotojų teises ir lygias galimybes darbo vietoje, o […]

Lr darbo kodekso projektas bus koreguojamas

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (toliau – Komitete) buvo svarstomas Darbo kodekso pataisų projektas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461010&p_tr2=2), kurį parengė LR Vyriausybė. Primename, kad teikiamas pataisų projektas […]

Lietuvos respublikos trišalės tarybos posėdis

Darbotvarkė: http://www.lrtt.lt/wp-content/uploads/2013/12/TT-2014-03-25-darbotvarke.pdf Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai Lietuvos Respublikos trišalėje (ekonominėje socialinėje) taryboje atstovauja: Artūras Černiauskas – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Gražina Gruzdienė – Lietuvos […]

Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja: Dainius Radzevičius, LPSK narės, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos viceprezidentas Vidas Mačiulis, LŽS Kauno skyriaus pirmininkas, žurnalistas   Laidos tema: […]

Bumas buvo, o kur dingo vaikai?

Vadinamojo Lietuvos kūdikių bumo metais – 2009aisiais – mūsų šalyje, kaip tuomet teigta, gimė 36,7 tūkst. kūdikių – tai 1,6 tūkst. daugiau negu 2008-aisiais ir […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!