Strateginiame lietuvos objekte bręsta konfliktas

2013 metų gruodžio mėnesį TVOU ASD OUSS buvo atliktas darbuotojų anoniminis anketavimo tyrimas. Neaiškias ir klaidingas anketas užpildė tik labai nedidelė darbuotojų dalis.


2014 m. sausio 14 d., susirinkus darbo grupei, buvo pristatyti apklausos anketų rezultatai, numatytas pusmečio veiksmų planas. 2014 metų sausio-gegužės mėnesiais numatyta „siekti mikroklimato gerėjimo, peržiūrėti veiksmų planą, jei reikia, jį koreguoti“. 2014 vasario mėnesį įvyko antras darbo grupės susirinkimas. Jo metu buvo aptariama darbo grafikų keitimo problema. Pastebėta, kad nuolatinis darbo grafiko keitimas turi didelę neigiamą reikšmę kolektyvo mikroklimatui. Administracija šios problemos sprendimui pasiūlė „saliamonišką“ sprendimą – rotuoti TVOU ASD OUSS pamainų vadovus. Tačiau tai neturi nieko bendro su nuolatiniu darbo grafiko keitimu, nes jį sudaro ne pamainų vadovai, o ASD OUSS vadovybė! Tai – visiškas specifinio darbo proceso OUSS neišmanymas. OUSS pamainų vadovų rotacijos motyvai visiškai neaiškūs, neargumentuoti, neparemti jokios teigiamos praktikos pavyzdžiais, panašūs į eksperimentą su žmonėmis, tiesiog norint pademonstruoti, kad kažkas daroma. OUSS atstovai prieštaravo tokiam eksperimentui ir prašė atlikti darbuotojų apklausą anketinės apklausos metodu. TVOU administracijos atstovai apklausą surengti pažadėjo, tačiau vėliau išsigynė, – neva dvylika žmonių juos ne taip suprato. Kaip vėliau paaiškėjo, anketų nebus, sprendimas dėl pamainų vadovų rotacijos priimtas vienašališkai. Kyla klausimas – kam ta mikroklimato gerinimo darbo grupės dalis iš OUSS darbuotojų, nes jų prašymai ignoruojami ir su kolektyvo atstovų nuomone yra nesiskaitoma.


OUSS atstovai mėgino sužinoti, kas priėmė sprendimą dėl pamainos vadovų rotacijos. Deja.  Raštiško įsakymo, nurodymo ar sprendimo nėra. Arba jo niekas nesiteikia parodyti. Šie veiksmai tik liudija, kad kalbos apie mikroklimato gerinimą yra nieko vertos. Niekas nuo to nesikeičia, arba keičiasi į blogąją pusę.


Nuo šių metų balandžio 22 dienos visi darbuotojai, atvykstantys į darbą asmeniniu transportu, jį privalės parkuoti nesaugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje Vilniaus čigonų taboro kaimynystėje. Ką tai reiškia, itin gerai žinome ne vien mes, bet ir visa Lietuva. Norime pabrėžti, kad atvira, tik dviem vaizdo kameromis „saugoma“ automobilių stovėjimo aikštelė yra narkomanų, traukiančių į ir iš taboro, kelyje. Tai reiškia, kad bet kuris automobilis bus neturinčių ko prarasti narkomanų objektas, siekiant iš bet kokios pavogtos automobilio detalės gauti narkotikų dozę. Faktai rodo, kad prieš keletą metų, kai darbuotojai buvo verčiami statyti savo automobilius šioje aikštelėje, buvo įsibrovimo į automobilius ir vagysčių nuo jų atvejai. Toks administracijos sprendimas tikrai nepagerins ir taip prasto mikroklimato šiame strateginiame objekte, kuris yra ne vien vartai į Lietuvos Respubliką, bet ir jos veidas.


Viešai yra deklaruojama, kad kiekvienas TVOU darbuotojas yra labai svarbus ir reikalingas. Tačiau vertinant paskutinius vadovybės sprendimus įspūdis yra priešingas. Kuomet 2013 metais pasikeitė TVOU administracija, absoliučiai visi TVOU darbuotojai neabejojo ir tikėjosi, kad galų gale jie bus pradėti vertinti ne tik kaip pilka ir negalvojanti darbo jėga, bet ir kaip asmenybės, žmonės, kurie siekia tų pačių tikslų bei uždavinių kaip įmonės vadovybė. Deja, tenka konstatuoti, kad diskusijos tarp darbuotojų ir darbdavių naudos neatnešė, tik dar labiau pablogino esamą situaciją.


Pasak psichologės R. Germanienės: „Jeigu įmonė auga iš mažos į didelę, personalo sistema dažniausiai rutuliojasi savaime. Bet kai bendrovės yra perkamos, jungiamos, keičiama taktika, strategija, vadovaujančios grandies vaidmuo tampa komplikuotas. Dėl to savininkams ar aukščiausiems vadovams svarbu tiksliai atsakyti į klausimus: koks yra personalas, kaip aš dabar elgiuosi su personalu ir kur noriu su juo nueiti? Kitaip visa suplanuota bendrovės veikla gali įklimpti skirtingų lygių vadovų charakteriuose“.


Nepaisant visko, mes dar vis nuoširdžiai tikimės, kad TVOU administracija nenuleis rankų ir  ieškos konstruktyvaus dialogo su kolektyvu.


 


 


Valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus


oro uosto darbuotojų profesinė sąjunga

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!