Lr darbo kodekso projektas bus koreguojamas

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete (toliau – Komitete) buvo svarstomas Darbo kodekso pataisų projektas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461010&p_tr2=2), kurį parengė LR Vyriausybė.


Primename, kad teikiamas pataisų projektas panaikina darbo sutarčių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pavyzdines formas, atsisako darbo pažymėjimų, įteisina sezonines darbo sutartis, esant ekonominiam sezoniškumui.


 


Teikiamam projektui pastabų pareiškė ne tik Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, bet ir kitos suinteresuotos institucijos, todėl projekto tekstas neišvengiamai būtų koreguojamas.


Naujas, patobulintas tekstas nebuvo svarstytas Trišalėje taryboje, o dėl kai kurių klausimų kompromiso socialiniai partneriai apskritai nepasiekė. Todėl Komiteto nariai nusprendė tęsti tradiciją ir nesvarstyti Darbo kodekso pataisų tol, kol joms nebus pritarta Trišalėje taryboje. Komitetas nusprendė šio klausimo svarstyme padaryti pertrauką ir grąžinti Darbo kodekso projektą svarstyti artimiausiame Trišalės tarybos posėdyje, kuriame dalyvaus ir kai kurie Komiteto nariai.


Darbo kodekso pataisų svarstymas Komitete planuojamas balandžio mėnesį.


 


Kovo 25 d. (antradienį), Seimo posėdžių salėje priimtas naujos redakcijos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kuriuo suteikiama teisė profesinių sąjungų susivienijimams gauti patalpas iš savivaldybių vykdyti profsąjunginę veiklą.


Iki šiol tokia teisė nebuvo suteikta profesinėms sąjungoms, nors šia teise naudojosi asociacijos, viešosios įstaigos ir kitos visuomeninės organizacijos. Įstatymas įsigalios, kai jį pasirašys Lietuvos Respublikos Prezidentė.


 


 


parengė


Jolanta Cinaitienė


LPSK teisininkė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!