Lr trišalės (ekonominės socialinės) tarybos posėdis

E. Radišauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, aptarė 2012 metų Europos Komisijos rekomendacijas Lietuvai.


Posėdžio metu konstatuota, jog šios rekomendacijos pateiktos konservatorių Vyriausybei, o naujoji Vyriausybė turėjo į jas atsižvelgti savo veiklos programoje.


LR trišalei tarybai šie klausimai nebuvo pateikti svarstyti.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija savo laiku pateikė savo siūlymus dėl šių rekomendacijų vykdymo bei įvertino kaip jos atsispindi naujosios Vyriausybės programoje ir jos vykdomose priemonėse.


LR Vyriausybei įteikti LPSK siūlymai dėl programos tikslinimo. Šiais klausimais nutarta diskutuoti kitų LR trišalės tarybos posėdžių metu.


 


A. Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo narys pateikė informaciją dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Algirdo Syso pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo preambulės, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15 ,16, 17, 20, 21 straipsnių ir IV skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2981.


Profesinių sąjungų atstovai nesutiko, kad nacionalinių, šakinių ir teritorinių profesinių sąjungų organizacijų atstovavimui būtų taikomas vienodas kriterijus. Profesinės sąjungos pasiūlė neįtraukti šio klausimo į įstatymo projektą, kol bus suderintos pozicijos.


LR Seimo narys išsakė neigiamą nuomonę dėl pasyvios profesinių sąjungų veiklos ir atsakė į posėdžio dalyvių klausimus.


 


Iš klausius V. Baliukevičienės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistės informaciją dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto, nutarta šį projektą tikslinti.


 


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas pateikė informaciją dėl Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 1, 2, 13, 23, 24, 26, 29 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 91 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų.


Svarstant šį klausimą išsakyta nemažai kritinių pastabų. LR trišalė taryba nutarė šį projektą perduoti įvertinti ir pateikti pasiūlymus LR trišalės tarybos darbo santykių komisijai.


 


Pritarta Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo pratęsimui.


 


Pritarta A. Vaičiulio, Vartotojų teisių stebėsenos komiteto pirmininko pateiktai Vartotojų teisių stebėsenos komiteto veiklai.


 


Kitą LR trišalės tarybos posėdį planuojama surengti 2013 m. birželio 18 d.


 


PASTABA. Informacija paruošta neturint LR trišalės tarybos protokolo, todėl atsiprašome dėl netikslumų.


 


 


parengė


A. Kvedaravičius


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos


pirmininko pavaduotojas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!