Surengtas 42-as lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo susirinkimas klaipėdoje

Susirinkimo metu aptarti kolektyvinės sutarties UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vykdymas bei lengvatinio PVM keleiviniam transportui klausimai, diskutuota dėl LR darbo kodekso pataisų, forumo įstatų papildymo, keleivių lengvatų finansavimo, Tarptautinių akcijų organizavimo, analizuotos problemos organizacijose (TOKS ir SISP – probleminės įmonės).


 


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška informavo, kad bendrovė nevykdo kolektyvinės sutarties punktų. Bendrovėje vyksta reorganizacija, bet darbuotojai kol kas neatleidžiami. Kitą savaitę bus organizuojamas Tarybos posėdis, jo metu bus sprendžiamas klausimas dėl kolektyvinio ginčo iškėlimo. Darbuotojams išmokėtos metinės priemokos: Vilniaus autobusai–10%, Vilniaus troleibusai–6%. Be to, atlyginimai darbuotojams išmokėti tik 50% numatyto atlyginimo. Darbo užmokestis vėluoja, kadangi Vilniaus miesto savivaldybė įsiskolinusi Vilniaus viešojo transporto įmonei.


Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Jonas Dekaminavičius paminėjo, jog jei bendrovės vadovai nesivadovaus kolektyvine sutartimi užfiksuotais įsipareigojimais, profesinė sąjunga surengs streiką.


Po diskusijų sutarta, jog transporto forumas, pritaria Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos keliamiems kolektyvinio ginčo reikalavimams.


Svarstytas lengvatinio PVM keleiviniam transportui klausimas. Forumo pirmininkas supažindino su pateiktu raštu dėl lengvatinio 9% PVM tarifo keleivių vežimo paslaugoms. Vilniaus viešasis transportas, 21% padidinus PVM, 2011 m. prarado 24,5 mln. litų. Supažindinta su LR susisekimo ministerijos atsakymu, kuriuo iš esmės neprieštaraujama, kad būtų grąžintas 9% PVM dėl išaugusių degalų kainų.


Kauno troleibusų parko vairuotojų profsąjungos pirmininkas Petras Balčaitis nepritarė šiam siūlymui, kadangi tai ne profesinių sąjungų problemų sprendimas.


Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės Aldonos Jašinskienės manymu, valstybė turi užtikrinti viešojo transporto funkcionalumą, nes LR Seime priimtas keleivių lengvatų įstatymas, todėl lėšos turi būti numatytos.


Vyko balsavimas: 18–„už“, „prieš“–5. Transporto forumas dar kartą kreipsis į Seimo narius ir svarstymo metu surengs mitingą.


Su LR darbo kodekso pakeitimais supažindino Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, kuris teigė, kad priėmus Seimui siūlomus Darbo kodekso pakeitimus, ne tik blogės darbuotojų padėtis, bet ir didės gyventojų migracija. Klaipėdos profesinių sąjungų atstovai nepritarė Darbo kodekso liberalizavimui, nes tai reikštų blogesnį Valstybės biudžeto surinkimą ir dar didesnę gyventojų migraciją.


LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas ir pirmininko pavaduotojas Bronius Bučelis kategoriškai pasisakė prieš Darbo kodekso pataisas, nes LR trišalės taryboje nebuvo atsižvelgta į profsąjungų nuomonę.


Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė priminė, kad tiek laiko vilkintas minimalios mėnesio algos (MMA) didinimas, dėl spaudimo Lietuvos profesinėms sąjungoms, kad jos pritartų siūlomoms Darbo kodekso liberalizavimo nuostatoms, tokiu atveju, Vyriausybė MMA padidintų 100 litų. Lietuvos profesinės sąjungos išsireikalavo atskirti minimalaus atlyginimo kėlimą ir Darbo kodekso siūlomų pataisų siūlymus. Dabar akivaizdžiai matoma, kad Vyriausybė ignoruoja profesinių sąjungų veiksmus. Transporto forumas raštu kreipėsi į Lietuvos profesinių sąjungų vadovus, kad neatsižvelgiant į pasiektus susitarimus LR Trišalėje taryboje reikia į  artimiausią LR trišalės tarybos posėdį kviesti Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių, asmeniškai paaiškinti netoleruotiną LR vyriausybės  elgesį. 


Transporto forumas pritaria Lietuvos profesinių sąjungų junginių koordinacinio centro siūlymui organizuoti mitingus ir juose dalyvauti, kad LR darbo kodeksu nebūtų bloginamos Lietuvos dirbančiųjų teisės.


Svarstyti Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo įstatai. Renginio dalyviai pritarė LPSK Kauno regiono centro pirmininko Ramūno Narbuto pasiūlymui iki rugsėjo pateikti siūlymus dėl įstatų papildymo.


Dėl keleivių lengvatų finansavimo informaciją pateikė forumo pirmininko pavaduotojas Bronius Bučelis, jis teigė, jog Seimui priėmus keleivių lengvatų įstatymą Vyriausybė neskiria lėšų ir dėl to siūlyta raštu kreiptis į LR Vyriausybę ir Finansų ministeriją, dėl lėšų skyrimo viešojo transporto įmonėms.


Pasakodamas apie Vežėjų ir asociacijos „Linava“ socialinio dialogo projektą informavo, kad  2011 m. rugpjūčio 18 d. pasirašytas susitarimas su Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ bei Transporto federacija. Projekto vertė – 850 tūkst. litų. 2014 m. planuojama pasirašyti šakinį susitarimą. 2012 m. pasirašytas ketinimų protokolas, dėl socialinio dialogo ir derybų eigos.


Apie tarptautines akcijas informavo Jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža. Jūrų transporto sektoriuje, bendradarbiaujant su kitų profesinių sąjungų organizacijomis, spalio mėnesį bus tikrinama ar laivuose pasirašytos kolektyvinės sutartys. Šiais metais Jūrininkų sąjunga Švedijoje tikrins kolektyvines sutartis ir ar laiku išmokami atlyginimai jūrininkams. Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, darbdaviai taip pat privalo indeksuoti atlyginimus jūrininkams, vadovaudamiesi gautais infliacijos rodikliais.


Forumo pirmininkas Jonas Petraška informavo, kad šiais metais vyks susitikimas su Latvijos ir Estijos profsąjungomis Šiauliuose, jo metu bus aptartos ir spalio mėnesį vyksiančios tarptautinės akcijos.


Viena iš probleminių įmonių paminėta UAB „TOKS“ teikiamos susisekimo paslaugos, kad šioje įmonėje pažeidžiamos darbuotojų teisės, reorganizuojant įmones atleidžiami darbuotojai. Forumo dalyviai nusprendė, kad šiomis bendrovėmis pasidomės pirmininkas Jonas Petraška ir Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis susitikdami su vadovais.


Kitas transporto Forumo susirinkimas numatytas Tauragėje 2012 m. rugsėjo 14 d.


 


Forumo dalyviai:


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška, pirmininko pavaduotojai: Bronius Bučelis, Petras Bekėža, Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Jonas Dekaminavičius, Nepriklausomos profesinės sąjungos pirmininkė Alina Ražinskaja, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė, Vežėjų profsąjungos pirmininkas Audrius Cuzunauskas, LPSK Kauno regiono centro pirmininkas Ramūnas Narbutas, AB „Autrolis“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Regina Žegčiuvienė, Kauno troleibusų parko vairuotojų profsąjungos pirmininkas Petras Balčaitis, Dokininkų profsąjungos pirmininkas Vladimiras Bendoraitis, kiti darbuotojų atstovai.


 
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių


sąjungų forumo pirmininko pavaduotojas


Bronius Bučelis

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!